17 % flere nyregistrerede biler i erhvervslivet i 2015

0

Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange personbiler som i 2015. Også nyanskaffelse af varebiler er i fremgang fra et lavt udgangspunkt. Ifølge Dansk Byggeri tyder begge dele på en stigende økonomisk optimisme

Bilsalget til erhvervslivet kørte i højt gear i 2014, men blev alligevel klart overgået i 2015. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2015 nyregistreret rekordmange personbiler i erhvervslivet, nemlig 83.738. Det er en kraftig stigning på 17,4 pct. i forhold til 2014. Og ser man på varebiler, er der tale om en næsten lige så markant stigning på 14,0 pct. i 2015, men dog fra et meget lavere udgangspunkt.

– Der er godt 32.400 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år, og den fortsatte fremgang i erhvervslivets bilkøb indikerer en pæn tro på fremtiden, også i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervene er ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, som efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet til transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring.

– Det er varebiler mellem to og tre tons, der sælges flest af – ca. 14.200 i 2015 – og det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg.

I 2015 er der i alt i erhvervene nyregistreret 120.700 personbiler og varebiler. Dermed er vi meget tæt på rekordåret 2006, hvor der under indtryk af den buldrende højkonjunktur var 127.000 nyregistreringer i alt i erhvervene, heraf hele 68.800 nye varebiler.

– Når antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet i løbet af 2015 har lagt sig ud i overhalingsbanen, skyldes det bl.a. en stigende anvendelse af leasing. Den stigende leasingtilbøjelighed kan dog ikke alene forklare fremgangen i erhvervslivets investeringer i nye biler. Der er formentlig også et positivt konjunkturelement med i spillet, slutter Bo Sandberg.

Share.

Der er lukket for kommentarer.