Arkivalier, formidling og godt samarbejde blandt Støvring-lokalhistorikere

0

Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune holdt i sidste uge sin årlige generalforsamling. Omkring 30 af foreningens medlemmer var mødt frem. I sin beretning kom formand Niels Nør-gaard Nielsen rundt om mange emner angående Arkivets virke i det forløbne år. 

Niels Nørgaard Nielsen nævnte først grundreglerne for bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen skal til enhver tid arbejde dygtigt, fremadrettet og konstruktivt for Arkivet. Bestyrelsen arbejder helt ulønnet og frivilligt. Det skal altid være en fornøjelse at være/komme og arbejde på Arkivet og endeligt at det aldrig måtte komme dertil, hvor enkeltpersoner synes, at arbejdet bliver for stort – og dermed mister gejsten/gnisten. 

– Disse regler gør, at bestyrelelsesmedlemmerne ikke kører trætte – og at arbejdet til tider tager helt andre retninger end det egentlig var planen – muligheder bliver grebet og ført ud i livet – det er en styrke! Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter byder selv ind med den mængde tid og energi, man for tiden kan stille til rådighed.

Herefter omtalte formanden de fire hovedområder for Arkivets arbejde, nemlig indsamling af billeder og dokumenter af enhver art, registrering af det indkomne, sikker opbevaring af arkivalierne ”til evig tid” under sikrede forhold i offentlig eje i modsætning til private samlinger og endelig formidlingen af det lokalhistoriske materiale, der findes og indsamles på Arkivet. 

Der er i årets løb indkommet en stor mængde foto og arkivalier fra alle byer i Arkivets område. Sammen med alt hvad der var registreret i ”den gamle registrering” er nu registreret i Arkiv.dk, hvilket giver ikke mindre end 1150 ”arkivfonde”, hvilket er betegnelsen for en samling dokumenter fra en bestemt person eller virksomhed, og 15.500 fotografier. 

Hermed kan alle sidde hjemme ved computeren og se, hvad Arkivet rummer og efterfølgende komme på Arkivet og studere tingene nærmere og eventuelt kopiere. En større mængde hidtil ikke-registreret materiale venter på registrering. Et arbejde der vil tage mindst et års tid. Alt hvad Arkivet rummer er effektivt sikret mod brand, fugt og tyveri, så også kommende slægter kan studere de historiske fotos og dokumenter.

Formidlingen sker på mange måder. Medlemsbladet ”Hanen” udsendes to gange om året og indeholder større og mindre artikler i en skønsom blanding artikler fra området, om hændelser lige fra Arilds tid til noget i mands minde. Der bringes jævnligt artikler i lokalaviserne, foreninger kommer på besøg eller Arkivet besøger disse. Endvidere er der afholdt guidede ture i Suldrup, Øster Hornum og til Flyverstenen i Torstedlund Skov.

Der samarbejdes med diverse skoler i form af besøg enten på Arkivet eller på skolerne og guidede ture, dog i sagens natur mest med Øster Hornum Skole, som Arkivet deler postadresse med. Udover det pædagogiske samarbejde skal også nævnes et utroligt godt samarbejde med skolen om det praktiske, hvilket nu har fungeret i ikke mindre end 46 år.

Beretningen og det af kasserer Leo Nøhr Jespersen fremlagte regnskab og budgetforslag blev enstemmigt vedtaget.

Til bestyrelsen genvalgtes John Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen. Bestyrelsen består således udover disse af Tom Lassen, Erling Trads, Britta E. Nielsen og Niels Nørgaard Nielsen. Som suppleant genvalgtes Lisbeth Abildgaard og, idet Jørgen Rasmussen ikke ønskede genvalg, nyvalgtes Kim Notholm-Larsen.

Efter generalforsamlingen, kaffen og det bløde brød fortalte Lars Christian Nørbach, museumsdirektør, Nordjyllands Historiske Museum, bredt om museets virke. Særlig omtale fik museets arkæologiske afdeling og de mange fund, der er gjort i området. 

Afslutningsvis blev der grundigt orienteret om planerne for Regan Vest, der nu er kommet under museets vinger og forventes åbnet for publikum i 2021.

 

FOTO: Herover ses et glimt fra en af foreningens aktiviteter i 2018, en Guidet tur Frendrup Nihøje med børn fra Øster Hornum Børneunivers. Formand Niels Nørgaard Nielsen fortæller.

Share.

Der er lukket for kommentarer.