Bælum – Byen vil bygge nyt butikshus

0

I 2015 opføres måske et nyt butiks- og kulturhus i Bælum. Hvis det lykkes at sælge 1000 borgeranparter, bliver Bælum Butikshus de nye rammer for SPAR Bælum. Byggeriet er borgernes projekt. Planerne har indtil nu kun mødt positiv respons. Projektet blev offentliggjort ved borgermødet i Bælum i februar.

Købmand Sten Jensen og en arbejdsgruppe bestående af borgere fra Bælum, bl.a. Bente Søndergaard (nyvalgt formand i Bælum Lokalråd), arbejder for opførelsen af nyt butikshus i Bælum i løbet af 2015. Hvis det lykkes at sælge 1000 borgeranparter, bliver Bælum Butikshus de nye rammer for dagligvarehandlen i Bælum. Bælum Butikshus skal desuden medvirke til positiv udvikling af byens kulturliv og sammenhold blandt borgerne. Planerne har indtil nu kun mødt opbakning og positiv respons.

Projektet præsenteret på borgermøde

Midt i februar var næsten 100 personer samlet til borgermøde i Bælumhallen. Som afslutning på mødet blev planerne for et nyt butikshus fremlagt. Bælum Butikshus skal fremtidssikre dagligvarehandlen i Bælum. Samtidig skal det være et kulturelt samlingspunkt for byen. Projektet blev mødt af positive tilkendegivelser fra forsamlingen.

SPAR Bælum har succes

Siden Købmand Sten Jensen overtog købmandshandlen i Bælum, har forretningen oplevet vækst og succes. Omsætningen er steget gennem årene. Og, hvis forretningen flytter til nye lokaler, vil den kunne øges yderligere. Den øgede omsætning skyldes bl.a. flere kunder fra omkringliggende byer. De handler i SPAR Bælum på grund af de mange gode tilbud, et godt varesortiment og butikkens blomsterafdeling. Senest er også en bagerafdeling kommet til. Ud over salg af dagligvarer yder Købmand Sten Nielsen og hans personale god service bl.a. inden for pakkepost, medicin, tips, lotto m.v.

Pladsproblemer

Succesen har dog betydet at pladsen i og omkring den eksisterende butik er ved at blive for trang. Der mangler parkering til de mange kunder. Købmand Sten Jensen vil gerne udvide varesortimentet yderligere for at imødegå kundernes ønsker. Butikslokalerne og lagerpladsen lever heller ikke op til kravene i en moderne købmandsbutik. Derfor er det et stærkt ønske blandt Bælums borgere, at kunne bygge et nyt butikshus. Dette vil både gavne forretningen og byen.

Dagligvarehandlen fremtidssikres

Med nye lokaler vil købmanden kunne tilbyde kunderne større varesortiment og bedre service. En ny forretning vil samtidig være mere attraktiv for en ny købmand, når der en gang i fremtiden skal ske et generationsskifte.

Charme og oplevelser

Med flytningen til nye lokaler er det vigtigt, at butikken ikke mister sin charme. ”Det skal være en oplevelse at købe ind – en god oplevelse! ”, siger Sten Jensen. Derfor vil der i den nye forretning blive lagt vægt på salg af lokale råvarer, hygge og miljøvenlig indretning. Dette ligger også arbejdsgruppen og kunderne på sinde. Lokalerne skal oplyses med LED-lys. De gamle kølere og frysere skiftes ud med nye CO2-anlæg, som er miljøvenlige. I planerne er også en udvidelse af butikkens blomsterafdeling. Forretningen tænkes desuden som et kulturelt samlingspunkt for byen. Derfor vil der blive et cafémiljø, hvor også byens unge kan mødes. Endelig giver den nye store parkeringsplads mulighed for at afholde markeder. Udover alt det nye bevares servicen med medicinudlevering og salg af frimærker m.v. Ligesom begivenheder i byen og årets højtider fortsat vil blive markeret med events og gode tilbud.

Personale og kunder

At drive forretning – og især at bygge en ny – kræver, at man løfter i flok. Steen Jensen er derfor dybt taknemlig overfor arbejdsgruppen, sine kunder og sit personale. ”Det giver noget at leve op til,” siger Steen Jensen. I forhold til personalet, så har Sten Jensen altid lagt vægt på lokal arbejdskraft. Der har også været mange ungearbejdere gennem tiden, som alle har været glade for at være der. I det nye Bælum Butikshus forventes det, at SPAR Bælum kan øge omsætningen, og derved ansætte endnu flere.

Vækstby

Bælum er af Rebild Kommune udpeget til vækstby. Med initiativet til den nye købmandsforretning viser byen vilje til vækst. Undersøgelser har vist, at afstand til indkøb vejer tungt, når folk skal vælge bopæl. Ved at sikre fortsat dagligvarehandel i byen, vil Bælum blive mere attraktiv for tilflyttere. Positive effekter heraf vil være: Bevarelse af byens folkeskole og børnehave. Huspriserne kan stige med op til 20%. Sammenholdet i byen styrkes. Der vil komme positivt fokus på Bælum.

Borgeranparter

Byggeriet af det nye butiks- og kulturhus afhænger af salg af borgeranparter. Der er allerede vist stor interesse for projektet. 10 borgere fra Bælum er direkte involveret i projektet, og mange flere har vist interesse eller allerede skrevet sig på listen som købere til anparter. Tegningsperioden er berammet til hele marts måned. Interessen er også stor på Facebook. Her følger 369 personer Bælum Butikshus. Flere af disse har efterladt positive kommentarer på siden. ”Den slags vil Du aldrig opleve i en storby. Det er fantastisk. ” udtaler Sten Jensen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.