Bæredygtigt byggeri i lokalområdet i fokus på klima-møde

0

I forbindelse med Rebild Kommunes klima-uger blev bæredygtigt byggeri, og hvordan arbejdes der ud fra bæredygtige byggemetoder, sat på dagsordenen til et netværksmøde for den lokale bygge- og anlægsbranche i torsdags. Arrangørerne bag mødet, Rebild Kommune og Business Rebild, stillede desuden skarpt på fremtidens efterspørgsel på bæredygtig tiltag for både private- og offentlige byggerier.

Borgmester Leon Sebbelin fortalte indledningsvis om de overordnede visioner og målsætning for miljø og klima i Rebild Kommune, specielt med vægt på bygge- og anlægsområdet.

Bæredygtigt rådyr
Under overskriften ”bæredygtigt byggeri” blev der zoomet ind på det tidligere omtalte kommende børnehave-byggeprojekt Rådyret i Støvring, hvor byrådet har besluttet at bygge ud fra den såkaldte DGNB metode:
– DGNB er en international bæredygtighedscertificering, som har til formål at fremme bæredygtighed i det byggede miljø, forklarede Jakob Dahl, bygningskonstruktør tilknyttet Rebild Kommune.
– I Danmark er det muligt at certificere forskellige typer bygninger, både eksisterende og nye samt byområder. Gennem værktøjer som livscyklus-vurdering og beregning af levetidsomkostninger er DGNB med til at
skabe et langsigtet billede af bygningens performance, lød det.
På mødet præsenterede Rambøll på vegne af HP Byg, som er projektleder på Rådyret, byggeprocessen i forbindelse med kravene i DGNB-byggeri.
For tilhørerne var det også interessant at høre om, hvilke krav der er til underleverandører i et DGNB-byggeprojekt.

Klimavenlige vinde blæser
Morten Vinde fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark præsenterede tendenser inden for bæredygtigt byggeri, og hvordan man oplever at bæredygtighed efterspørges i stigende grad i byggeriet.
– Bæredygtighed er komplekst, og derfor er der behov for vidensdeling på tværs af byggeriets værdikæde. De rette kompetencerne er nødvendige for at bygge bæredygtigt og for at udvikle nye forretningsmuligheder, siger Morten Vinde.
Rebild Kommune har med det bæredygtige byggeprojekt, Rådyret, tilladt sig at have fokus på den cirkulære økonomi frem for udelukkende økonomiske perspektiver.

Det samlede fodaftryk
– Med byggeprojektet Rådyret har Rebild Kommune taget ansvar for miljøet og det samlede ”foot print”, både ved selve byggeriet og i forhold til den videre drift af børnehaven. Derudover er der mange fordele som bygherrer, når det kommer til et DGNG projekt, hvor særligt processen er i fokus, hvilket giver bygherrer mulighed for at få et hurtigt og klart overblik, uddyber Jakob Dahl.

OM NETVÆRKSMØDERNE:

Netværksmøderne for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har til formål at inspirere og give ny viden om byggeprojekter og dermed sikre, at de forbliver konkurrencedygtige, – derfor er de højt prioriteret hos det lokale erhvervskontor i Rebild Kommune.

– Det er vigtigt for os, at vi er med til at videreformidle den nyeste viden, så virksomhederne i Rebild Kommune er på forkant med nye forretningsmuligheder. I forhold til bygge- og anlægsbranchen oplever vi en stigende efterspørgsel efter bæredygtige og energibesparende løsninger, som disse netværksmøder er med til at imødekomme, udtaler erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg, Business Rebild.

Business Rebild holder løbende netværksmøder for bygge- og anlægsbranchen i Rebild. Hvis du er interesseret i at høre mere om netværksaktiviteterne, kan du kontakte Birgitte Frost Larsen, konsulent hos Business Rebild på tlf. 2338 0517.

Share.

Der er lukket for kommentarer.