Borgerne blev ved selvsyn overbevist om nytten i at sortere husholdnings-affald

0

Reno-Nord åbnede i forbindelse med Klima Rebild sine låger for ca. 100 Rebildborgere, som strømmede til i to busser og 15 biler – høj som lav og ung som gammel.
Fast besluttet på at få et indblik i, om sorteringsanlægget på Reno Nord virkelig sorterer plastik- og metalaffald fra genbrugscontaineren i brugbare kategorier til genbrug. Der var afsat en time, og nysgerrighed og spørgelyst var stor.

Miljø- og udviklingschef Henrik Kirkegaard og arbejdsmiljøkoordinator Carina Jersborg modtog og viste rundt i den kæmpestore bygning, nabo til det endnu mere monumentale forbrændingsanlæg.
Mændene i arbejdstøjet ved affaldskontoret deltog også meget engageret i at forklare proces og resultat af indsamling af affald.

Gensyn med Rebild-affald
En dagsration affald fra Rebild var reserveret til beskuelse, en video af sorteringssystemet blev fremvist i mandskabsrummet, anlægget til sortering blev vist på den høje gangbro under ”kathedralen”, i de underliggende plansiloer lå affaldet sorteret og i enden af bygningen sås presseanlæg og bigballer af farverige metaldåser og af diverse plast.
Strygejern mv. var sorteret fra på båndet af medarbejderne, og ellers foregik sortering ved magnetisme, luftsug og ”lysmagi”. Bigballerne kom herefter på ”økonomirigtig” rejse til genbrugende virksomheder i hele verden.

Flot interesse og opbakning
Flot opslutning fra byens borgere til at søge viden om Rebild Kommunes affaldsmuligheder, godt arrangeret af Affaldsteamet ved Julie Lyngby Therkildsen. – Forståelse fremmer motivation til sortering.
Randi

Share.

Der er lukket for kommentarer.