Gudstjeneste for hørehæmmede i Øster Hornum Kirke søndag den 8. april

0

Der er desværre mange mennesker, der enten medfødt eller senere i livet får problemer med at høre.
For nogle er det så slemt, at det er svært eller umuligt for dem at høre, hvad præsten siger i gudstjenesten, også selvom vi i vore kirker har teleslyngeanlæg og mange steder også højttaleranlæg.

Der er i folkekirken ansat to præster, der særligt arbejder blandt hørehæmmede. Præsten, der dækker Jylland og Fyn, hedder Søren Skov Johansen, og han holder gudstjeneste i Øster Hornum kirke søndag den 8. april kl. 10.30 sammen med sognepræst Ingeborg Sebbelin.
Gudstjenesten bliver tekstet på storskærm og afvikles i det hele taget på en måde, så hørehæmmede kan få mest muligt ud af at deltage i gudstjenesten.

Det er for alle, – hørehæmmet eller ej
Men gudstjenesten er bestemt ikke kun for hørehæmmede.
Alle andre er lige så velkomne og vil opleve gudstjenesten som en helt almindelig gudstjeneste bortset fra, at alt hvad der bliver sagt af præsten også kan læses på storskærmen samtidig med at det bliver sagt.

Afsluttes med hyggelig frokost
Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandhuset ved Øster Hornum kirke til en pris på 35 kr.
Der er tilmelding til frokosten så vidt muligt senest tirsdag den 3. april på tlf. 9865 3047 eller 3030 6155 eller med e-post til hsc@km.dk.

Gode tips om de rette høreapparater
Efter frokosten vil Søren Skov Johansen fortælle om emnet: ”Gode råd ved anskaffelse af høreapparat”. Også i konfirmandhuset er der ligesom i kirken skrivetolkning af alt det, der bliver sagt.

Gudstjenesten arrangeres af Høreforeningen Rebild Lokalafdeling i samarbejde med Folkekirken i Rebild Provsti ved kontaktpræst for hørehæmmede Herluf Christensen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.