Danske landmænd bruger droner for fremtidens landbrug

0

Det er måske de færreste, som forbinder det danske landbrug med teknologi og højtflyvende droner. Ikke desto mindre, har begge dele etableret sig som vigtige dele af landmandens arbejde.

Dronerne spiller en så betydelig rolle, som tilfældet er, fordi de er i stand til at overvåge og informere om afgrødernes tilstand. Derved bliver det lettere at tilrettelægge gødningen og i det hele taget identificere områderne på marken.

Man anvender de indsamlede resultater og vurderer afgrødernes helbred på et NDVI indeks. Forkortelsen står for Normalized Difference Vegetation Index.

Mere simpelt forklaret, giver dronens indsamlede data mulighed for at tilrettelægge et kort, hvormed landmandens ser, områder med stressede planter. Han kan derved variere gødningen af marken, så der ikke bruges mere gødning end nødvendigt. Dette er godt, da det spare landmanden penge, og samtidig ikke sender mere gødning end nødvendigt ud på jorden.

Big data på marken

Når både landmand og miljø oplever gevinster fra databrug, er der tale om præcisionslandbrug, som du kan læse mere om her.

Kort fortalt bliver der tale om at forene data og landbrugsmaskiner for at opnå de bedste resultater for den mark, man arbejder på. Ved at omsætte kortlægning og data fra f.eks. netop droner eller satellitter, bliver det muligt at fodre landbrugsmaskinerne med instruktioner om, hvor der f.eks. er behov for at sprede ekstra gødning på marken, og hvor der kan spares. Dette kan naturligvis kun lade sig gøre i kraft af GPS-data, hvilket forudsætter, at landbrugsmaskinen er konfigureret til at GPS-enheden kan tage styring.

Når man taler om præcisionslandbrug er det dog værd at nævne, der er tale om flere datainput. Typisk er disse bestående af data om høsten fra året før, satellitovervågning samt netop data fra tidligere nævnte droner.

Det kræver naturligvis en omstilling, hvis landmændene skal gøre sig klar til big data, men Miljø- og fødevareministeriet mener, at præcisionslandbrug hjælper både miljø og bundlinjen, hvorfor det bestemt kan betale sig.

Share.

Der er lukket for kommentarer.