Deltagerne fik varmen ved virksomhedsbesøg

0

Det blev et særdeles velbesøgt møde og virksomhedsbesøg med godt fyldt op hos Støvring Kraftvarmeværk tirsdag aften i sidste uge, – en del af de interesserede måtte desværre afvises på grund af pladsmangel.

Radikale Venstre i Rebild Kommune, gennemførte her sit første virksomhedsbesøg i deres række af besøg hos lokale virksomheder, som i en eller anden grad arbejder med miljø, bæredygtighed eller energi.

Motiveret ledelse i spidsen for miljøet

Leder af værket, Claus Haparanda, fortalte engageret om de udfordringer kraftvarmeværket står overfor. 

Blandt andet om hvordan bortfaldet af det på det seneste meget omtalte grundbeløb, som påvirker prisen for fjernvarme i Støvring, – samt de overvejelser man har haft, før man valgte at satse på en ny stor luft til vand varmepumpe: Ud over at give ret så betragtelige miljøfordele, fra at udlede over 20.000 til under 5.000 tons CO2 om året fremover, opvejer den bedre økonomi i varmepumpen næsten den prisstigning, som netop bortfaldet af grundbeløbet medfører.

Virksomhedsvarme..?

De mange gæster hørte også om, at fjernvarmens fremtid på mange måder afhænger af, om det bliver muligt at bruge spildvarme. 

Lokalt kunne man få hele 20% af fjernevarmebehovet dækket i Støvring, hvis man bare kunne få lov at bruge spildvarmen fra bare én af de større virksomheder i byen. 

Næsten en fordobling af værkets areal

Claus Haparanda fortalte desuden om den store udbygning, den nye varmepumpe medfører. 

Der var så stor interesse for mødet, at flere blev afvist. Derfor overvejes der også at lave et nyt besøg hos Kraftvarmeværket senere på året. 

Driftsleder Claus Haparanda var rigtig glad for det store fremmøde og de gode spørgsmål: – Det er tydeligt, at dette her er noget der interesserer byens borgere. – Ikke kun økonomien men også de miljømæssige ting. Det er kun godt, fastslår han.

Næste planlagte virksomhedsbesøg er den 20. marts hos Aage Vestergaard Larsen i Mariager. En virksomhed, som er verdensførende inden for sortering af plast. 

– Alle møderne er frit tilgængelige for alle. Man skal bare huske at tilmelde sig, fortæller Torsten Topbjerg, formand for Radikale Venstre i Rebild Kommune.

Share.

Der er lukket for kommentarer.