EFTERLYSNING: Gode idéer til forskønnelse af det fælles byrum i Skørping

0

Skørping-Rebild Lokalråd håber og efterlyser, at gangtunnellen forbedres, når projekter for øget trafiksikkerhed i Rebild Kommune sættes i gang. Lokalrådet arbejder desuden videre med idéer, som kan forskønne det fælles byrum.

Næsten på årsdagen for Skørping-Rebild Lokalråds trafikhøring holder Rebild Kommune andet borgermøde om den kommende helhedsplan for Skørping By.
På det tidligere omtalte første møde blev en række trafikale udfordringer fremført over for kommunens afdeling Plan, Byg og Vej, og der udspillede sig en bredere debat om, hvordan Skørping i øvrigt kan udvikle sig geografisk.

”De sorte pletter”…
Særligt omkring Stationen, Torvet, Jyllandsgade og krydset Møldrupvej/Under Broen er der store trafikale udfordringer. Udfordringer, som ikke bliver mindre ved en øget trafik som følge af udbygningen på Hanehøjvej, hvor vejen i sig selv også skal tilpasses flere trafikanter – særligt de cyklende.
– Det er vores forventning, at der på borgermødet om helhedsplanen den 26.juni i Skørping Idrætscenter kommer mere konkrete tilbagemeldinger på, hvad der kan gøres – men også i hvilken rækkefølge kommunen agter at gøre det – for at sikre en harmonisk byudvikling og en øget trafiksikkerhed, lyder det fra formanden for lokalrådet, Stig Jonstrup Pedersen.
– Det er set for mange gange, at der træffes beslutninger, som medfører andre problemer, uden der tages stilling til, hvornår og hvordan de affødte problemer løses, understreger Stig Jonstrup Pedersen.
Han håber derfor på, at der oprigtigt bliver tale om en sammenhængende helhedsplan.

Planer for forskønnelse
Lokalrådet har netop holdt bestyrelsesmøde, hvor der kom flere idéer på bordet.
– Torvet kan blive en fantastisk plads, hvis man tænker den ind i helhedsplanen – selvfølgelig med plads til den motoriserede trafik.
– I den forbindelse kunne man opnå megen sikkerhed for de bløde trafikanter, hvis tunnellen gøres brugervenlig i forhold til cyklisterne, siger Stig Jonstrup Pedersen.
– Og det samme kan man sige om området mellem Stationen og Kulturstationen/Kinorevuen, pointerer han.

Udsmykningsplan
for de store betonflader
Aktuelt arbejder Lokalrådet med en udsmykningsplan for de massive vægflader af beton Under Broen, som en opfølgning på sidste års flotte (og planlagte!) grafittimalerier i gangtunnelen.
– Gangtunnelen blev meget fin efter udsmykningen, og vi synes, at turen nu er kommet til Under Broen. Vi er i en god dialog med Bane Danmark, og jeg tror, vi kan få gang i et fint projekt, siger lokalrådsformanden som tilføjer, at lokalrådets idé endnu er i sin vorden.

Vand i springvandet…?
Men også andre steder er der plads til forskønnelse.
– Eksempelvis kunne det være fint, hvis der tages stilling til, hvad der egentlig skal ske med springvandet på Torvet. En periode blev det af lokale kræfter omdannet til blomsterkumme, men kommunen ville have det tilbage som springvand. Nu står det så som springvand, men uden vand. Og foran den tidligere boghandel står en fin statue, der slet ikke kommer til sin ret. Begge dele kunne måske bruges andre steder i byen eller integreres på en anden måde på Torvet, funderer lokalrådet.
Alle er som nævnt velkomne med forslag og ansøgninger om midler til initiativer, som forskønner det fælles byrum i Skørping og Rebild, når der holdes offentligt borgermøde om fremtiden for Skørping/Rebild i Skørping Idrætscenter tirsdag aften den 26. juni. Lokalrådet for Skørping/Rebild kan iøvrigt kontaktes via Facebook.

Share.

Der er lukket for kommentarer.