Eksamens-nervøsitet afløst af succesfuldt fællesskab

0

9. årgangs elever fra Sortebakkeskolen i Nørager har i denne sommer haft kolossal gavn af en nyskabel i eksamensforberedelserne: Den almindelige undervisning har været afløst af ”fordybelsesdage” på skolen og tilbud om eksamensværksted i Ungecenter Syd.

Det startede allerede inden de første mundtlige prøver. En del elever var nervøse for eksamen i de forskellige fag, så de spurgte om hjælp hos Rasmus Rask, centerkoordinator i Rebild Kommunes Ungecenter Syd. Rasmus Rask lavede en aftale med de unge om et eksamensværksted, hvor de kunne komme efter behov. Der blev oprettet en facebookgruppe, hvor de unge kunne skrive, hvis de gerne ville mødes med andre elever og en voksen eksamenshjælper fra ungecentret. Dermed var eksamensværkstedet en realitet.

På værksted
i hele juni måned

De unge har haft mulighed for at komme i eksamensværkstedet i hele juni måned, og det har været til stor glæde og gavn, ligesom det har skabt øget tryghed og dermed fjernet en stor del af nervøsiteten hos eleverne. Nogle elerver har brugt eksamensværkstedet meget og andre i mindre grad.
De unge har både efterspurgt konkret hjælp fra den voksne i eksamensværkstedet, og i høj grad også brugt hinanden til at løfte det faglige niveau. I det hele taget har forløbet i høj grad været styret af de unge selv.

Kropssprog, stemme
og præsentations-teknik

Der har været stort fokus på præsentationsteknik, og der er blevet arbejdet med kropssprog og stemmeføring. Der har været konkrete opgaver, der er blevet løst i gruppen, men der har også været mulighed for individuelle samtaler med fokus på egen præsentation og eksamen.

Succes’en gentages
op til eksamen næste år
Det har været en stor fordel, at Ungecenter Syd og Sortebakkeskolen deler lokaler, da kendskabet til hinanden og bevidstheden om, at det er fælles elever, har løftet samarbejdet omkring eksamensforberedelserne til fordel for de unge. Det har i høj grad været med til at give de unge en positiv oplevelse af at gå til eksamen.
Rasmus Rask og lederen af udskolingen på Sortebakkeskolen, Helle Bæk, er ikke i tvivl om, at eksamensværkstedet vil blive gentaget op til næste års eksamener til glæde og gavn for deres fælles elever.

Glade elever med
positive kommentarer

Elever, som har benyttet eksamensværkstedet, har været begejstrede for tilbud det; – her nogle kommentarer fra tre elever i 9.A:

Maria Lærke Nielsen:
– Eksamensværkstedet er et godt sted at have, hvis man nu ikke har så gode muligheder for at få hjælp derhjemme.
– Jeg har brugt eksamensværkstedet til at få styr på de sidste ting, hvis der var noget jeg manglede, inden jeg skulle til prøve, og så få det øvet, så jeg havde styr på det. Samtidig har jeg kunnet give hjælpe andre, der havde brug for hjælp, og stadig hygge mig, mens vi lavede noget nyttigt.

Rasmus Bøgh Poulsen:
– Jeg har været oppe i fire forskellige eksamener nu, og eksamensværkstedet har været et sted, hvor vi er kommet ned for at få hjælp af en voksen eksamenshjælper, og hvor vi elever har kunnet mødes, snakke sammen og hjælpe hinanden.
– Jeg prøvede det inden før eksamen, og jeg synes det var meget mere spændende at forberede sig til eksamen her, end hvis jeg havde siddet derhjemme.
– Det betød også, at jeg fik lavet en stor del mere, så efter den første gang tog jeg i eksamensværkstedet så tit jeg kunne.
– Du arbejder ikke alene på nogen måde. Du lærer ikke kun af hjælperne, men også af de andre elever, da alle er åbne for at hjælpe hinanden.
Frederik Bæk Jacobsen:
– Inden jeg kom til eksamensværkstedet, følte jeg mig ikke helt klar til at gå til eksamen, jeg havde ikke helt styr på, hvordan jeg skulle fremlægge, eller hvad jeg skulle sige.
– I eksamensværkstedet bliver der fokuseret meget på, hvilken slags hjælp, man har brug for. Jeg havde personligt brug for noget hjælp til at fremstå velforberedt og selvsikker, hvilket jeg fik god hjælp til. Inde til selve eksamen kunne jeg mærke, hvor meget det havde hjulpet. Jeg var mere selvsikker og velforberedt, end jeg havde været til andre fremlæggelser.
– Jeg tror ikke, jeg kunne have klaret mig så godt som jeg gjorde til eksamen uden eksamensværkstedet.

Facts om
fordybelsesdage
og eksamensværksted

Fordybelsesdage: Inden eleverne på Sortebakkeskolen skal op i mundtlige prøver, er der fordybelsesdage med mødepligt, hvor faglæreren i de forskellige fag, står klar til at hjælpe og guide eleverne så de kan få styr på det sidste.

Eksamensværksted:
Foregår i eftermiddags- og aftentimerne i ungdomsklubben i Ungecenter Syd, som har lokaler på Sortebakkeskolen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.