Færre brokker sig til Byggeriets Ankenævn – nordjyderne mindst af alle

0

Sidste år kom der 725 sager til behandling i Byggeriets Ankenævn, et lille fald på fem sager i forhold til året år. Lige som tidligere er det især boligejere i Hovedstadsområdet, der klager, mens nordjyderne ligger i bund.

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private boligejere over arbejde, de fleste udført af tømrere, murere og køkkenmontører, men også anlægsgartnere, tækkemænd mv. Ikke overraskende er der flest ankesager inden for træarbejde fulgt af murer- og køkkenarbejde. Og i år er der en lille stigning af klager over køkkenarbejde.
– Antallet af klagesager, der når Byggeriets Ankenævn, følger konjunkturerne med et par års forsinkelse. Derfor er ikke overraskende, at der er stort set samme antal sager i år som sidste år. Årsagen til, at antallet af klager over køkkenarbejde er steget til 12 procent af de indkomne sager er, at flere og flere boligejere får lavet nye køkkener, siger sekretariatschef Louise Larsen, Byggeriets Ankenævn.

41 procent af de indkomne klagesager er inden for tømrerfaget, mens murerfaget står for 26 procent.

Hver tredje får medhold
Flere kriterier skal være opfyldt, for at en forbruger kan få behandlet en sag ved Byggeriets Ankenævn. Mere end halvdelen af de sager, som nævnet afsluttede sidste år, er enten bliver afvist eller henlagt. Mens en tredjedel endte med, at forbrugeren fik medhold.

– Når en sag bliver afvist, kan det eksempelvis være fordi, klageren er en forening og dermed
ikke er privat forbruger, eller fordi aftalen mellem forbrugeren og virksomheden er så dårligt dokumenteret, at det ikke er muligt for nævnet at behandle sagen. De sager må afgøres ved domstolene, siger sekretariatschef Louise Larsen, Byggeriets Ankenævn.

FOTO: Frustreret over det nye køkken..? – Byggeriets Ankenævn er klar..!

FAKTA OM
Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet.

Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri.

Alle virksomheder, som er medlem af Dansk Byggeri, Køkken Anke Foreningen, Vinduesindustrien, Danske Kloakmestre eller Gulvbranchen er forpligtede til at deltage i en sagsbehandling ved ankenævnet.

Share.

Der er lukket for kommentarer.