Farvel til folkeskolen – hvad nu?

0

Nye ungdomsuddannelser

Om kort tid begynder eksamen. Det gælder også folkeskolens afgangsprøve. De unge, der afslutter 9. eller 10. klasse i år, har allerede taget stilling til, hvad der skal ske efter sommerferien. Ansøgningsfristen var 1. marts, og de unge får svar 1. juni. For 5 år siden så en ny gymnasial uddannelse dagens lys. I år sker der ændringer på erhvervsuddannelserne, og fra august kan man også uddanne sig til erhvervsassistent.

Med undervisningsministeriets reform af erhvervsuddannelserne, vil disse have en ny struktur, når de nye studerende starter efter sommerferien. Fra august 2015 er erhvervsuddannelserne delt på 4 hovedområder: ’Omsorg, sundhed og pædagogik’, ’Kontor, handel og forretningsservice’, ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ og ’Teknologi, byggeri og transport’.

Den Kombinerede UngdomsUddannelse

I august 2015 starter de første unge på uddannelsen til erhvervsassistent. Den titel opnår man, hvis man gennemfører Den Kombinerede UngdomsUddannelse. Den nye uddannelse er en del af den reform af erhvervsuddannelserne, som Undervisningsministeriet har gennemført i 2015. Den Kombinerede UngdomsUddannelse varer 2 år, men kan gennemføres på kortere tid. Den er målrettet unge under 25 år, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, men ikke har forudsætningerne for at tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. I Nordjylland kan uddannelsen tages ved AMU-Aalborg eller EUC i Thisted.

EUX – ny i 2010

EUX blev med start i august 2010 udbudt som forsøgsuddannelse på Syddansk Erhvervsskole i Odense, Københavns Tekniske Skole og Mercantec i Viborg. I dag, knap 5 år senere, udbydes uddannelsen over hele landet. EUX er en uddannelse, som kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Forkortelsen EUX fremkommer således: EU står for erhvervsuddannelse og X’et står for gymnasial eksamen. For unge i området omkring Rebild Kommune vil Tech College Aalborg eller Erhvervsskolerne i Aars være nærmeste studiested, hvis drømmen er en EUX.


 

Oversigt over ungdomsuddannelserne:

Erhvervsuddannelserne

Fra august 2015 er erhvervsuddannelserne delt på 4 hovedområder: ’Omsorg, sundhed og pædagogik’, ’Kontor, handel og forretningsservice’, ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ og ’Teknologi, byggeri og transport’. Når den unge starter på grundforløbets første del, sker det inden for et af de fire hovedområder. De første 14 dage giver en bred introduktion til det valgte område, hvorefter den unge træffer det endelige valg om, hvilken uddannelse han/hun vil tage.

De gymnasiale uddannelser

Der findes i dag 5 forskellige gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HTX, HF og den nye EUX. EUX er en uddannelse, som kombinerer en erhvervsuddannelse som eksempelvis tømrer, elektriker eller datatekniker med gymnasiale fag. Uddannelsen er især tiltænkt unge, som drømmer om at blive bygningskonstruktør, ingeniør eller tekniker. EUX udbydes ved Tech College Aalborg og Erhvervsskolerne i Aars. De tilbyder også Højere Handelseksamen (HHX) og Højere Teknisk Eksamen (HTX).

Den almene studentereksamen (STX) kan læses ved Støvring Gymnasium i Rebild Kommune.

EGU og fiskeri

EGU står for erhvervs grunduddannelse. Den varer to år og er bygget op med meget praktik og kun lidt teori. Praktikken foregår i en virksomhed. Derudover er der i løbet af de 2 år indlagt 20-40 ugers skoleophold, som foregår enten ved en erhvervsskole eller på et AMU-center.

Fiskeriuddannelserne giver mulighed for uddannelse til enten fiskeskipper eller erhvervsfisker.

Den Kombinerede UngdomsUddannelse

Den Kombinerede UngdomsUddannelse er et nyt tilbud, som optager de første elever i august 2015. Den nye ungdomsuddannelse udbydes ved AMU-Aalborg og EUC-Nordvest i Thisted. Der findes otte forskellige erhvervstemaer inden for uddannelsen. Kombineret UngdomsUddannelse er et tilbud til unge under 25 år, som har afsluttet 9. eller 10. klasse, men ikke har forudsætningerne for at tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsen varer 2 år. Efter endt uddannelse kan den unge kalde sig erhvervsassistent. Med uddannelsesbeviset i hånden er den unge klar til at varetage et job eller mulighed for videre uddannelse.


 


 

Oversigt over forkortelser:

STX – Den almene studentereksamen

HHX – Højere Handelseksamen

HTX – Højere Teknisk Eksamen

HF – Højere Forberedelseseksamen

EUX – Erhvervsuddannelse inkl. gymnasial eksamen

EGU – Erhvervs grunduddannelsen

 

Share.

Der er lukket for kommentarer.