Foreløbig 17 vandværker med i nyt fremtids-vandsamarbejde i Rebild Kommune

0

Ikke færre end 30 af Rebild Kommunes 43 vandværker med flere end 10 forbrugere tilknyttet var forleden repræsenteret på et møde indkaldt af en tidligere omtalt arbejdsgruppe, som igennem det seneste års tid har arbejdet på at etablere et samarbejde mellem vandværkerne i Rebild Kommune.

På mødet gennemgik Hans Jørgen Schmidt, Støvring Vandværk, nøje det vedtægtsforslag, som arbejdsgruppen var nået frem til.

Vedtægtsforslaget havde forinden været til gennemsyn hos Danske Vandværkers forening, og desuden havde en advokat gennemgået udkastet til vedtægter. Arbejdsgruppen havde foreslået, at samarbejdet skulle ske i selskabsform i form af et Andelsselskab med begrænset ansvar. (Amba). Det vil sige, at de deltagende vandværker kun hæfter med deres eget indskud i selskabet og ikke med hele deres formue.

Rent drikkevand uden rensning

Formålet med samarbejdet er at sikre, at forsyningen med drikkevand i Rebild Kommune nu og i fremtiden kan ske med ikke-forurenet grundvand og uden videregående, permanente rensningsforanstaltninger. 

Det skal ifølge oplægget ske ved, at Vandsamarbejdet deltager i grundvandsbeskyttelsesprojekter for de boringsnære myndighederne udpeger. 

Der skal opkræves et beløb hos de deltagende vandværker, så udgifterne ved beskyttelsesforanstaltninger af de boringsnære områder kan dækkes. 

Hva’ må det koste..?

Naturligvis var der en drøftelse af hvor mange penge, der skulle opkræves hos de enkelte deltagende vandværker. 

Efter nogen debat og gennemgang af det første års forventede omkostninger blev det vedtaget, at der hos de deltagende vandværker skulle opkræves 1,30 kr. plus moms pr. oppumpet kubikmeter vand. 

Det er herefter op til det enkelte vandværk at beslutte, hvordan denne regning skal fordeles mellem forbrugerne. 

Knaster forhandlet på plads

De enkelte knaster i vedtægtsforslaget blev hurtigt forhandlet på plads, og de endelige vedtægter kunne herefter underskrives af de vandværker, som ønskede at tilslutte sig samarbejdet. 

17 vandværker (som står for 58% af vandmængden) kunne umiddelbart tilslutte sig samarbejdet, tre vandværker, som var forhindret i at deltage, har tilkendegivet at de også vil tilslutte sig samarbejdet,  mens de resterende vandværker først vil drøfte tilbuddet med deres forbrugere.

Stiftende generalforsamling

Kort efter underskriftsceremonien blev der holdt stiftende generalforsamling under ledelse af advokat Per Ovesen. Til at lede det nystiftede Amba i den første periode valgte generalforsamlingen Louise Bjergbæk, Støvring Vandværk, Jan Lisberg, Terndrup Vandværk, Michael Sølgaard, Guldbæk Vandværk, Helle Jensen, Aarestrup, Christian Schmidt, Skørping Vandværk samt Johnny Kristensen, Sejlstrup Vandværk.

Share.

Der er lukket for kommentarer.