Generalforsamling i LAG-Himmerland – har du et påskud for at få tilskud..?

0

LAG-Himmerland – den lokale aktionsgruppe med fine EU-tilskudsmuligheder for Rebild og Mariagerfjord – holder generalforsamling onsdag aften den 20. marts på Boldrup Museum ved Stenild/Nørager. Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

Dagsorden kan ses på hjemmesiden: 

www.laghimmerland.dk

Bestyrelsen for foreningen LAG Himmerland består af 15 medlemmer.

Tre medlemmer valgt fra foreningslivet, tre valgt som borgere og seks er valgt fra det lokale

erhvervsliv.

Valgperioden er to år.

Dertil sidder der tre politisk udpegede medlemmer i bestyrelsen, fra Rebild og Mariagerfjord kommuner, det tredje fra Region Nordjylland.

På valg i år er:

a. Medlemsgruppen borgere: Gitte Holm (genopstiller)

b. Medlemsgruppen foreninger: Gert Rubæk, Boldrup Museum (genopstiller) og Allan Rank, Bælum Borgerforening (genopstiller ikke).

c. Medl.gruppen erhverv: Niels Juel Nielsen, John Astrup og Henning Børgesen. Alle genopstiller.

Der skal med andre ord vælges i hvert fald ét nyt medlem til bestyrelsen, idet Allan Rank har valgt

ikke at genopstille.

Desuden skal der vælges suppleanter til alle tre medlemsgrupper, som sidder et år ad gangen.

I øjeblikket er tre ud af 15 medlemmer kvinder – så interesserede kvinder må meget gerne dukke

op den 20. marts, så balancen kan forbedres.Efter generalforsamlingen vil der være oplæg fra det LAG-støttede projekt ”Skadeguiden” v/ Solveig V. Nørgaard og oplæg om projekt ”Fælles Forandring – en bedre brug af det åbne land” v/ biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra Mariagerfjord Kommune.

Næste ansøgningsfrist til LAG Himmerland er onsdag den 24. april kl. 12.

Al ansøgning foregår i dag online – se LAG-Himmerlands hjemmeside for yderligere informationer.

I god til inden fristen er det vigtigt at kontakte koordinator for LAG-Himmerland, Anne O. Ritman,

Mariagerfjord Kommune for råd og vejledning.

Share.

Der er lukket for kommentarer.