Hanulven som passerede Rebild-området i november kom løbende fra Hamburg

0

Forskere har nu endegyldigt dokumenteret forekomsten af en hanulv i Nordjylland. Hanulven, som formentlig er dén, der på sin løbe- og vandretur mod nord blandt andet blev set og fotograferet i udkanten af Haverslev en god uges tid inde i november 2017, er på baggrund af DNA-spor fra en spytprøve identificeret som en unge fra Lübtheen-koblet, der holder til sydøst for Hamburg.

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet er en del af, har det været muligt at fastslå hanulvens identitet og oprindelse ved at matche dens DNA-profil med det centraleuropæiske ulveregister. Ud fra DNA-profilen kan det fastslås, at hannen, som har fået kodenavnet GW781m, er søn af Lübtheen-koblet fra sydøst for Hamburg, hvor dets territorium dækker et militær øvelsesområde i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. I lige linje over land svarer dette til en afstand på 450 km fra dens fødested til det danske fundsted.

Turen varede en måned
og ulven er 1,5 til 3,5 år
Den nordjyske hanulvs DNA-profil blev fundet første gang i april 2017 i yngleterritoriet i Mecklenburg-Vorpommern og kendes også fra DNA-spor fundet i forbindelse med seks nedlagte byttedyr i perioden fra august til oktober 2017 i Schleswig-Holstein. Seneste fund af hanulven i det nordlige Schleswig-Holstein var den 23. oktober, hvor den blev påvist ud fra en DNA-analyse af et ulvehår fundet i forbindelse med et nedlagt rådyr. En måned senere blev den så altså påvist i Nordjylland.
Selv om det ikke med sikkerhed kan siges, hvilket år hanulven er født, så fik dens forældre for første gang hvalpe i 2014, og de har ynglet hvert år siden, så den nordjyske hanulv er som minimum er 1½ år og højest 3½ år.

Enlig hanulv på vandring
Ulven i Nordjylland betragtes som en enlig strejfende hanulv, der endnu ikke har fundet hverken et egnet levested eller en mage.
Fundet af ulvens DNA-profil i Danmark den 23. november 2017 falder sammen med en række sikre og mulige ulvefund, der har en rumlig og tidsmæssig placering, som giver forskerne anledning til at konkludere, at disse fund med stor sandsynlighed stammer fra samme individ.
– Fundene ligger som perler på en snor op igennem Nordjylland. Vi vurderer det derfor som overvejende sandsynligt, at der kan være tale om samme individ, der i perioden fra den 8. november til den 14. december er vandret fra Salling op igennem den vestlige del af Himmerland til Vendsyssel, hvor sidste sikre fund blev gjort syd for Skagen Odde. Siden har vi ikke modtaget oplysninger, der med sikkerhed kan bekræfte, hvor den befinder sig, fortæller projektleder af den nationale bestandsovervågning af ulv, Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus

Ulven svømmede over
Limfjorden ved Aggersund
På sin vandring må hanulven dermed have krydset Limfjorden sidst i november. Der er sikre ulvefund både nord og syd for Aggersundbroen. Ved en gennemgang af videomateriale fra overvågningskameraer fra Aggersundbroen har man ikke kunnet påvise noget ulvelignende, der krydser broen. Derfor formoder forskerne, at ulven er svømmet over Limfjorden, hvilket er forventeligt, da ulve er stærke svømmere.

Ulven kom lige efter
ulve-overvågning var startet
Den 1. november 2017 fik Danmark en officiel, national bestandsovervågning af ulv under Miljø- og Fødevareministeriet, og det er det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står for den systematiske overvågning af ulve i Danmark.

Forskerne beder om hjælp
Forskerne har brug for hjælp fra alle med interesse i at bidrage med viden om ulve. Derfor opfordrer de folk til at indsende for eksempel billeder eller observationer af ulve og formodede ulve via www.ulveatlas.dk. Det bør dog understreges, at al færdsel og dataindsamling bør foregå efter almindeligt gældende regler for offentlig adgang og opførsel på offentlige og private arealer, eller efter forudgående tilladelse om andet fra grundejer.
På www.ulveatlas.dk kan man læse mere om, hvordan man kan indsende fund og på den måde bidrage til den samlede viden om ulve i Danmark. Her kan man også følge arbejdet med at registrere ulve og se de seneste dokumenterede fund af ulv med en geografisk opløsning på 10×10 km. Atlassiden er opdateret med de nye bekræftede ulvefund i Nordjylland, og ud over at forskerne i den kommende tid vil tilføje en række nye informationer fra den vestjyske etablerede ulvefamilie, vil man også kunne følge med såfremt nye ulve bliver registreret.

Forskerne beder om hjælp
– Eksemplet med den nye ulv i Nordjylland illustrerer på en elegant måde, hvor betydningsfulde informationer fra offentligheden og bidrag fra de privatpersoner, der indgår i et netværk af frivillige under den nationale bestandsovervågning af ulv, er, når vi skal kortlægge fund af ulv, siger Kent Olsen.
Selv om særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande og derfor kan være svære at følge, så har det takket være en række henvendelser fra offentligheden været muligt at følge ulven ret tæt. Sidste bekræftede fund af hanulven i Tyskland blev gjort 23. oktober, og allerede den 8. november blev det samme individ med overvejende sandsynlighed konstateret øst for Skive.

Share.

Der er lukket for kommentarer.