Himmerlands Humanitære Forening lukker definitivt pr. 1. juli: Restbeløb til Tjernobyl-børn

0

En æra i Nørager og Himmerlands historie er desværre slut, da ”Himmerlands Humanitære Forening” (Russerforeningen) er oplevet opløst. Facebook-gruppen ”Tidligere Himmerlands Humanitære Forening” lukkes den 1. juli, og dermed er det sidste aktive bevis på foreningens imponerende indsats gennem de seneste 21 år slukket.

Tilbage står dog minderne og respekten omkring de frivilliges utrættelige arbejde for at skabe en bedre fremtid for et stort antal russiske børnehjemsbørn, som uden Himmerlands Humanitære Forening ville være henvist til aldeles kummerlige forhold uden udsigt til at kunne bryde den sociale arv, de havde med sig fra hjem med druk, ansvarsløshed og fravær.

Det er trist….

Foreningens hjemmeside blev lukket for et halvt år siden, den 18. december kort før jul sidste år: – Det er trist, lyder det fra hjælpeforeningens sidste bestyrelse, som fortsætter:

– Vi vælger dog at fokusere på, at hjælpen fra mange mennesker med store hjerter igennem årene har betydet, at godt 160 russiske børnehjemsbørn igennem årene

har fået fantastiske oplevelser på sommerlejrene i Danmark;  oplevelser som har ændret mange af børnenes kurs i livet til det bedre.

– Samtidig har det været muligt at sende mange penge, tøj og andre ting til børnehjemmet til stor gavn og glæde for alle børnene.

Det bliver stadig sværere at finde frivillige til opgaverne

Den 1. februar 1998 stiftede en flok humanitære indsjæle den frivillige forening under navnet ”Nøragers Humanitære Hjælpeorganisation for russiske børnehjem”.

Foreningen ændrede i 2013 navn til ”Himmerlands Humanitære Forening”.

Der er igennem de senere år blevet tiltagende vanskeligere at finde frivillige til de mange opgaver i foreningen.

Bestyrelsen så sig derfor i efteråret 2018 nødsaget til at foreslå, at foreningen blev opløst.

I henhold til foreningens vedtægter blev opløsningen endeligt vedtaget på to generalforsamlinger sidste efterår.

Stina Bargmann Toft (tidligere formand) og Inge Weis Hansen (tidligere kasserer og sekretær) blev på den sidste generalforsamling bemyndiget til at forestå afviklingen af foreningen. 

Resterne støtter atom-skadede ”Tjernobyl-børn”

På den sidste generalforsamling blev det også besluttet, at eventuelle overskydende økonomiske midler skulle gives til Tjernobylforeningen med base i Thisted. 

Tjernobylforeningen er en frivillig forening, som hjælper atomskadede børn fra Hviderusland. Foreningen arrangerer hvert år en sommerlejr i Danmark for disse børn. 

I forbindelse med denne sommerlejr, er børnene en weekend på ophold  hos en frivillig værtsfamilie. 

Tjernobylforeningen afhentede i foråret de ting, Himmerlands Humanitære Forening havde brugt til sommerlejrene for bøenene fra det russiske børtnehjem, foreningen har bakket op gennem alle årene, det vil sige legetøj og lignende, kontorartikler, blandt andet en printer.

 Da alt var gjort op, kunne der desuden sendes godt 4.000 kroner til Tjernobylforeningen.

Glimt fra det humanitære arbejde ydet fra lokalområdet

I efteråret 2016 og 2017 havde den stadig særdeles aktive Himmerlands Humanitære Forening  fokus på at etablere flere nye faciliteter på børnehjemmet i Rusland, – faciliteter, som giver

mulighed for jobtræning som henholdsvis gartner, pedel og skomager.

Målet var – og er! –  at sikre de bogligt svage børnehjemsbørns resocialisering i samfundet som selvforsørgende og ansvarlige samfundsborgere.

Der blev foretaget en gennemgribende renovering og fornyelse af et gammelt drivhus, der blev indkøbt en minitraktor med redskaber til at slå græs, rydde sne og opdyrke jord, ligesom der blev etableret et skomagerværksted. 

Disse faciliteter anvendes nu med succes i undervisningen.

I 2018, som jo altså desværre blev foreningens sidste, var der fokus på at forbedre udendørsfaciliteterne.

Det lykkedes at etablere en ny

sportsplads, en ny legeplads for de yngste børnehjemsbørn og gennemføre en delvis renovering af den gamle legeplads.

Altsammen initiativer, som giver børnene mange gode stunder, en styrkelse af deres motorik og en masse god motion.

Stor taknemmelighed

– Vi i den tidligere bestyrelse samt personale og børn på børnehjemmet er MEGET taknemmelige for dén støtte, Himmerlands Humanitære Forening igennem årene har været i stand til at give de russiske børnehjemsbørn, takket være velvilje, frivillig indsats og donationer fra mange sider i lokalsamfundene i Himmerland; HJERTELIG TAK!, lyder slutreplikken fra foreningens sidste bestyrelse.

Som et lille redaktionelt efterskrift vil vi også her på Vores Avis takke for de gode og livsbekræftende historier fra den utrættelige, frivillige, uegennyttige indsats, Himmerlands Humanitære Forening har ydet gennem de fire år, vi har haft fornøjelsen at udkomme hver uge i lokalområdet. – På baggrund af en hverdag på børnehjemmet, fuldstændig anderledes end hvad danske børn har oplevet gennem den seneste menneskealder, har det været dejligt at viderebringe fotos af ellers svigtede russiske børn, som takket være frivillig hjælp fra Himmerland har fået nyt liv i øjnene og ny tro på fremtiden.

Share.

Der er lukket for kommentarer.