Husejere kan selv være med til at sikre sig mod skybrud

0

Sommeren er højsæson for skybrud og dermed oversvømmelser. Tirsdag i sidste uge var der endda ”dobbelt skybrud” flere steder i landet: Det vil sige mindst 30 mm regn på en halv time, mens ”almindeligt skybrud” er mindst 15 mm regn på en halv time. Men husejere kan selv være med til at minimere følgerne af de stadig hyppigere og kraftigere vandmasser fra oven, lyder det fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA, som her en stribe gode råd til at mindske faren for skader ved skybrud.

Mange fliser omkring huset kan gøre det svært for regnvand at komme væk fra overfladen. Og da skybrud bliver stadig hyppigere og kraftigere, kan det være med til at give problemer for husejerne, som dog kan skærme sig mod oversvømmelser ved at aflede regnvandet og tage andre enkle forholdsregler.

Dyre skader som kan forebygges

– Oversvømmelser kan have store økonomiske omkostninger for den enkelte boligejer. Det er derfor vigtigt at finde ud af, om man selv kan sikre sin bolig mod konsekvenserne, når skybruddet rammer ens matrikel,” siger kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno.

Et ”højvandslukke” beskytter effektivt boligen mod oversvømmelser.

– Normalt passerer spildevandet forbi højvandslukket ud i kloakken, men ved skybrud lukker det automatisk, så der ikke kan strømme vand den anden vej ind i boligen. Man kan også anlægge dræn og installere pumpebrønd, siger Karsten Bjørno.

Separatkloakering er effektivt

En overordnet fællesløsning mod oversvømmelse er separatkloakering, hvor vandselskaberne anlægger rørsystemer, som husejere kobles på, så man skiller regnvand fra spildevand. Det betyder, at i tilfælde af skybrud kan vandet fra oven ikke påvirke kapaciteten i kloakrørene, og dét minimerer risikoen for, at kloakvand presses op på gadeniveau og ind i boliger.

Separatkloakering er den samfundsøkonomisk mest effektive klimaløsning.

– Det er i alles interesse, at der separatkloakeres, så regnvandet nemmere kan afledes og ikke påvirker mængden af spildevand, der skal løbe direkte og uhindret til renseanlægget, siger Karsten Bjørno fra DANVA og tilføjer, at separatkloakering også er med til at minimere overløb til vandmiljøet.

Få tilladelserne i orden..!

Hvis man som husejer ønsker at håndtere afledning af regnvand selv, så er der nogle regler, man skal være opmærksom på.

For at få lov til anlægge systemer for at forbedre nedsivning af regnvand på egen grund kræver det tilladelse fra kommunen. Kommunen skal blandt andet give tilladelse, fordi nedsivningsanlæg ikke må placeres oven på forurenet jord eller for tæt på søer og vandforsyningsboringer. 

Man kan selv udføre en del af arbejdet, men hvis der for eksempel er eksisterende kloakrør, som skal afproppes, eller der skal etableres nødoverløb til kloakken, skal dette arbejde altid udføres af en autoriseret kloakmester. – Man kan se mere på hjemmesiden Klimatilpasning: Bortledning af regnvand

Syv skybrudsråd, der virker:

1. Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind gennem både tagvinduer, vinduer i 

facaden og især vinduer og døre i kælderen.

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.

3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, som kan hindre vandets frie løb.

4. Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand 

kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå 

på stålreoler, som kan desinficeres.

5. Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

6. Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

7. Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.