Hvor skal IC-toget standse fra december 2016 og frem…?

0

Hvor skal IC-toget standse fra 2017 og frem..? 

Skal IC-toget fremover standse i Skørping, Støvring eller på begge stationer?

Spørgsmålet blev stillet tilbage i september sidste år, og endnu er der ikke truffet en afgørelse i sagen. Seneste nyt i sagen er, at Borgmester Leon Sebbelin sammen med Bjarne Laustsen, Flemming Møller Mortensen og Per Bisgaard har sendt endnu et brev til Transportministeriet.

Siden oktober har debatten raset i Rebild Kommune. Skal IC-toget i fremtiden standse i Skørping, Støvring eller på begge stationer? Byrådet kæmper for at bevare begge stop. Imens argumenterer pendlere i henholdsvis Støvring og Skørping for, at netop deres station skal bevares som station med IC-standsninger. Seneste udvikling i sagen er, at Borgmester Leon Sebbelin har allieret sig med to folketingsmedlemmer og en folketingskandidat. De har sammen skrevet et nyt brev til Transportminister Magnus Heunicke.

Brevet og en tilhørende video med Leon Sebbelin, Bjarne Laustsen, Flemming Møller Mortensen og Per Bisgaard er tirsdag d. 24. februar 2015 blevet delt på Rebild Kommunes side på Facebook.

I brevet argumenteres endnu en gang for nødvendigheden af at bevare begge Rebild Kommunes IC-stop.


 

Sagen indtil nu:

Skal IC-toget fremover standse i Skørping, Støvring eller på begge stationer?

I dag standser IC-toget både ved Skørping Station og Støvring Station. 30. september 2014 indgik Region Nordjylland og Transportministeriet imidlertid en aftale. Fra køreplanskiftet i december 2016 vil Rebild Kommune kun få en enkelt station med IC-standsning. Transportministeren peger på Skørping Station. Det aftales dog med Region Nordjylland, at den endelige beslutning skal træffes lokalt. Regionen spørger derfor Rebild Kommune: Hvad ser kommunen som den optimale placering af fremtidens IC-standsning?

Byrådet kæmper for bevarelse af begge stop

Byrådet havde spørgsmålet på deres dagsorden torsdag d. 9. oktober 2014. Resultatet blev, at 16 byrådsmedlemmer stemte for, at man fra kommunens side kæmper for at bevare IC-standsningen på begge stationer. Syv byrådsmedlemmer valgte at bakke op om denne beslutning, som første prioritet. Ifølge byrådsmedlem Bent Skovgaard Olsen (Ø) var de dog klar til at gå til afstemning, for at træffe en beslutning. De syv byrådsmedlemmer ville da have peget på Skørping Station.

Uenigheder og Facebook

10. oktober skriver Borgmester Leon Sebbelin til regionsrådet og beder dem genoverveje beslutningen. Så der fortsat er IC-standsning i både Skørping og Støvring. Han afslutter dog dette brev med, at hvis dette ikke kan lade sig gøre, så ser byrådet det mest hensigtsmæssigt at toget fremover standser i Støvring.

Dette får Byrådsmedlem Bent Skovgaard Olsen (Ø) til at danne Facebookgruppen Skørping Station. Bent Skovgaard Olsen skriver i sin beskrivelse af gruppen, blandt andet: Der skal ikke herske tvivl om, at vi mener at alle argumentationer og undersøgelser peger på at IC3 toget også i fremtiden skal stoppe i Skørping.”

Pendlerkommune

Byrådet foretrækker at beholde begge stop. Hvilket der også argumenteres for i henvendelserne til først Regionsrådet og siden Transportministeriet. I forhold til bevarelse af begge stop fremhæver byrådet, at Rebild Kommune er Nordjyllands største pendlerkommune. 56,2% pendler fra kommunen. 41,1% pendler til kommunen. Dette er markant flere end gennemsnittet for de nordjyske kommuner. I gennemsnit pendler 28,6% fra og 24,7% til.

Transportministeriet

5. november sender Borgmester Leon Sebbelin endnu et brev. Også i dette argumenteres for bevarelse af IC-standsninger i både Støvring og Skørping. Brevet er en anmodning om foretræde ved Folketingets Transportudvalg. I slutningen af november mødes Borgmester Leon Sebbelin med Transportudvalget. De giver spørgsmålet videre til Transportminister Magnus Johannes Heunicke.

Transportministerens svar er et klart afslag på bevarelse af to standsninger for IC-toget i Rebild Kommune. Han fastholder, at der i fremtiden kun vil være et IC-tog-stop i Rebild Kommune. Pendlere fra den station, som fra årsskiftet 2016/2017 ikke har IC-standsning, henvises til at benytte regionaltoget. I fremtiden vil der være halvtimedrift med regionaltog, men kun et IC-stop: enten i Støvring eller Skørping. Af ministerens svar kan læses, at Transportministeriet anbefaler Skørping. Forvaltningen ved Rebild Kommune anbefaler derimod Støvring. Tvinges byrådet til at vælge, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at Støvring tilgodeses. Men endnu er der ikke truffet nogen endelig afgørelse i sagen.

Borgmesterens svar til ministeren

Borgmester Leon Sebbelin har sendt endnu et brev til Transportminister Magnus Johannes Heunicke. Brevet er et svar på Transportministerens svar på byrådets ønske om bevarelse af begge stop. I brevet står blandt andet: ”I den påtænkte køreplan fra årsskiftet 2016/2017 vil eksempelvis en rejsende fra Støvring til Århus, Odense eller København enten skulle have to togskift undervejs (Skørping og Hobro) eller køre ”baglæns” til Aalborg for derfra at tage IC Lyn. Ingen af disse løsninger virker passagervenlige eller logiske.” Der kæmpes fortsat for bevarelse af IC-standsninger i både Skørping og Støvring. I brevet påpeges det, at der fremover vil være IC Lyn-tog. IC Lyn kører direkte Århus-Aalborg. De ordinære IC-tog vil standse i Støvring, Skørping eller begge steder. Borgmester Leon Sebbelin mener derfor ikke, at den beregning Transportministeren lægger til grund for sit afslag, er udtryk for det reelle antal togpassagerer, som vil blive påvirket af et ekstra stop for de ordinære IC-tog.

Seneste udvikling i sagen

Tirsdag d. 24. februar 2015 blev det offentliggjort via Rebild Kommunes side på Facebook, at Borgmester Leon Sebbelin har sendt endnu et brev til Transportministeren og Transportudvalget. Denne gang har han allieret sig med de to folketingsmedlemmer Flemming Møller Mortensen og Bjarne Laustsen samt byrådsmedlem og folketingskandidat Per Bisgaard. De fire politikkere indleder deres brev med ordene: ” Kære Magnus Heunicke og medlemmer af Transportudvalget! Vi skriver til jer, fordi vi og Rebild Kommune har brug for, at I omgør en uhensigtsmæssig beslutning. ” I brevet argumenteres for, at bevarelsen af begge stop vil have stor, positiv betydning for kommunen. Samtidig vil det ikke påvirke Timemodellen eller det nuværende IC-lyntog. Dette var ellers Magnus Heunickes begrundelse for nedlæggelsen af det ene IC-tog-stop. Hele brevet kan læses via Rebild Kommunes side på Facebook, hvor der også findes en video.

Byrådsmøde april 2015

Torsdag den 30. april 2015 er den såkaldte ”Togsag” på byrådets dagsorden igen. Byrådsmødet afholdes i Terndrup, og det kan være på dette møde, at den endelige beslutning om IC-standsningerne tages.  Borgmester Leon Sebbelin har taget initiativ til at få sagen taget op på mødet. I første omgang blot for at informere sine byrådskollegaer om sagens gang indtil nu, men det kan ikke afvises, at byrådet skrider til afstemning. Det store spørgsmål er, om IC-toget i fremtiden skal standse i Skørping eller Støvring. Borgmester Leon Sebbelin har, siden sagen sidst var på byrådets dagsorden, arbejdet for at bevare IC-standsninger i begge byer. Transportminister Magnus Heunicke (S) virker dog ikke videre stemt for at skifte mening om afskaffelsen af det ene af de nuværende IC-stop i Rebild Kommune. Da spørgsmålet for nyligt blev vendt i folketingssalen, efter spørgsmål fra Lisbeth Bech Poulsen (SF), fastholdt Magnus Heunicke i hvert fald sit hidtidige svar i sagen. Transportministren ser kun ét IC-stop i Rebild Kommune. Om det skal være i Skørping eller Støvring overlades til byrådet og Region Nordjylland at bestemme.

Vores Avis følger udviklingen i spørgsmålet om den fremtidige togkøreplan.

Share.

Der er lukket for kommentarer.