Hvordan regner man gennemsnit?

0

Det er faktisk ikke specielt svært at skulle udregne gennemsnittet af en række tal. Derfor kræver det ikke, at du er matematikprofessor, hvis du skal lave en sådan udregning.

Hvis du arbejder med et talmateriale (det kaldes ofte også for et datasæt), kan det til tider vise sig at være relevant og interessant at udregne gennemsnittet af disse tal. Gennemsnittet af en række tal er summen af alle tal divideret med antallet af tal. Nogle kender også dette tal som middelværdien.

Hvad det betyder er, at gennemsnittet af en række observationer, findes ved at lægge observationerne sammen og dernæst dividere resultat med antallet af observationer. Igen skal det selvfølgelig også nævnes, at når der er tale om gennemsnit og middeltal, er der tale om det samme.

Eksempel på beregning af gennemsnit

Der kan laves mange eksempler for, hvordan man beregner et gennemsnit. Det kan fx være en fodboldspiller, der jonglerer med en bold, og hver gang tæller, hvor mange jongleringer han kan tage, før den rammer jorden.

I dette eksempel kan vi antage, at han har talt i alt fem gange. Ud af de fem gange har han fået følgende antal jongleringer ud af det: 28, 31, 9, 11 og 22. Du skal derfor starte med at lægge disse tal sammen: 28 + 31 + 9 + 11 + 22 = 101.

Når du har gjort dette, skal du tage resultatet (101) og dividere med antallet af observationer. I dette tilfælde er det 5, da han talte jongleringer fem gange. Beregningen lyder derfor således: 101 / 5 = 20,2.

Det er selvfølgelig ensbetydende med, at både resultatet og derfor også gennemsnittet af de følgende observationer: 28, 31, 8, 11 og 22 er lig 20,2.

Det er ikke specielt svært at regne gennemsnit

Du skal ikke være bekymret for, hvorvidt du kan finde ud af at regne gennemsnittet af en række tal. Som du også kan se i vores eksempel herover, er det ikke specielt svært. Derfor er det selvfølgelig også noget, alle kan finde ud af. Som følge af dette, er det bestemt også noget, du nemt kan lære dig selv.

Ofte er det at udregne et gennemsnit noget, man lærer relativt tidligt i folkeskolen. Dette vidner selvfølgelig om, at det ikke kræver, at du er et matematisk geni, hvis du ønsker at beregne et gennemsnit ud fra en række tal. Hvis blot du følger eksemplet herover, så går du næppe galt i byen.

Gennemsnitsberegning kan være relevant i flere sammenhænge

Der kan opstå flere sammenhænge, hvor det er relevant at beregne gennemsnit. Det kan eksempelvis være, at du vil beregne, hvor langt din bil gennemsnitligt har kørt dagligt over det seneste år, fordi du overvejer at tegne en leasingkontrakt med kilometerbegrænsning.

Hvis der er tale om en meget stor mængde observationer, er det en god idé, at du benytter Excel til at lave din beregning. Det er ofte lettere, end at du selv skal sidde og indtaste alle de mange observationer på en lommeregner. Det er dog ikke et krav, at du bruger Excel.

Share.

Der er lukket for kommentarer.