Hvordan regner man procent?

0

Der kan være mange årsager til, at du har brug for at regne med procent. Der er nemlig mange scenarier, hvor det er relevant. Af denne grund er det bestemt også fordelagtigt, at du ved, hvordan du skal bære dig ad med det. Det er dog ikke alle, der ved, hvordan man regner procent.

Hvis du ikke ved det, er du heldigvis kommet til det rette sted. Herunder bliver du nemlig præsenteret for, hvordan du regner med procent. Du får forklaret den grundlæggende fremgangsmåde, og får fremvist en række eksempler.

Sådan regner du med procent

Hvis du ønsker at finde en procentdel af et tal, skal du starte med at dividere det konkrete tal med 100. Det skal du gøre, da procent faktisk betyder hundrededele. Hvis du starter med at dividere dit tal med 100, har du svaret på, hvad én hundrededel af tallet er – med andre ord, så ved du, hvad én procent er.

Ønsker du at finde ud af, hvad 60 % af et givent tal er, skal du dernæst gange tallet med 60. Når du har gjort det, har du faktisk fundet ud af, hvad 60 % af dit tal er. Sværere er det ikke.

Eksempel #1:

Det er ofte lettere at lære at regne på en bestemt måde, hvis man kan regne med afsæt i et eksempel. Hvis du eksempelvis ønsker at finde ud af, hvad 20 % af 60 er, så skal du blot følge den fremgangsmåde, der er beskrevet herunder.

I og med, at procent jo betyder hundrededel, er det ensbetydende med, at hvis du vil vide, hvad 20 % af 60 er, skal du finde ud af, hvad 20 hundrededele af 60 er. Derfor skal du også starte ud med at finde ud af, hvad en hundrededel er. Det er det samme som at skulle finde ud af, hvad 1 % af 60 er.

Som angivet tidligere, så finder du ud af dette ved at dividere tallet med 100. Hvis tallet er 60, vil beregningen se således ud: 60 / 100 = 0,6. Hvis du skal finde ud af, hvad 20 % af 60 er, skal du nu gange procenttallet med 20, hvorefter du vil få resultatet. Det gør du således: 20 ∙ 0,6 = 12.

Nu har du hermed fundet ud af 20 % af 60 er 12. Det er faktisk slet ikke specielt svært at regne med procent. Hvis du skal finde ud af, hvor stor en procentdel af et bestemt tal er, ud af et andet tal, så er det dog lidt mere kringlet. Det kan du læse mere om herunder, hvis det ønskes.

Eksempel #2:

Vil du fx gerne finde ud af, hvad det oprindelig tal er, når 20 % svarer til 25, så skal du starte med at finde 1 % af det oprindelig tal. Det gøres således: 25 / 20 = 1,25. Dernæst skal du finde 100 %. Det gør du på denne måde: 1,25 ∙ 100 = 125. 100 % svarer derfor til 125, hvis 20 % er lig med 25.

Share.

Der er lukket for kommentarer.