Informationsmøde for alle om det kommende friplejehjem som opføres i Nørager

0

I næste uge får borgerne lejlighed til at høre nærmere om det friplejehjem, der skal opføres i Nørager i det kommende år. Det sker ved et informationsmøde onsdag aften den 23. januar i kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager.
– Alle er velkomne, også selv om de bor uden for lokalområdet, da et friplejehjem som regel har beboere fra et meget stort geografisk område, understreger den lokale initiativgruppe bag projektet, bestående af Jeppe Ugilt Hansen, Johnni Kristensen, Tage Christiansen, Gitte Rubæk og Søren Christensen.

På mødet vil arbejdsgruppen fortælle om baggrunden for projektet, hvorefter arkitekt Thomas Pedersen fra ERIKarkitekter i Viborg vil give en detaljeret gennemgang af, hvordan byggeriet vil komme til at tage sig ud, og hvad det indeholder af faciliteter. Det er Thomas Pedersen, der har haft opgaven at tegne friplejehjemmet, og han er derfor den, der kender alle detaljer.

Hvem kan flytte ind..?
Kom, hør og stil spørgsmål

Derefter vil direktør Emil Tang fra Danske Diakonhjem fortælle om friplejehjemmets drift og om vilkår m.v. for at kunne få lov til at flytte ind på hjemmet. Det er Danske Diakonhjem, med hovedkontor i Vejle, som kommer til at stå for driften. Danske Diakonhjem er en non-profit organisation, som driver 63 institutioner i Danmark, hvoraf hovedparten er friplejehjem, og ingen af dem har tomgang!
På mødet vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål om såvel selve byggeriet som om de regler, der gælder for at få en plads på hjemmet.

Plads til 40 beboere

Friplejehjemmet får plads til 40 beboere, og det kan umiddelbart føles som mange for Nørager, men den erfaring, som Danske Diakonhjem har med de øvrige friplejehjem, som de står for driften af, er, at man typisk får en del beboere fra andre kommuner. Det kan f.eks. være mennesker, der har pårørende i Nørager området, men det kan også være mennesker, som blot foretrækker et friplejehjem.

Byggepris 58 mio. kr.

Byggeriet, som er budgetteret til at ville koste ca. 58 mio. kr., finansieres af AP Pension, og det vil sige, at man i Rebild Kommune får et stort og helt moderne plejehjem uden, at kommunen skal medvirke økonomisk. Men Nørager og dermed Rebild Kommune for uden nogen udgift tilført ca. 40 nye arbejdspladser.
Da der på et friplejehjem som nævnt typisk kommer beboere udefra, så initiativtagerne forventer, at der også vil komme deltagere udefra til borgermødet, og arbejdsgruppen understreger som nævnt, at alle er velkomne.

Nøgleord for
friplejehjem
er blandt andet:

Friplejehjem er privatejede plejehjem, som har en privat finansiering udover det offentlige tilskud, – i stil med fri- og privatskoler.
Friplejehjem er ikke direkte offentligt reguleret gennem en driftsoverenskomst, som tilfældet er for de selvejende institutioner. Det giver friplejehjemmet et større råderum for selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges.
I formålsparagrafferne for et friplejehjem fremgår som oftest, at et af de fornemste mål er ”at skabe rammerne for en respektfuld pleje og omsorg.
I en varm og kærlig ånd bliver alle behandlet med værdighed og respekt.
Uanset om det gælder beboerne, de pårørende, medarbejderne eller de frivillige, skal nøgleordet være høj livskvalitet for alle.”
Grundtanken er plads til forskellighed: Som mennesker er vi lige så forskellige i alderdommen, som vi er gennem livet, og målet er at give hver enkelt beboer mulighed for at leve videre i overensstemmelse med tidligere livsmønster, værdier og livssyn.

ILLUSTRATION: Tegningen herover illustrerer,
hvordan det kommende friplejehjem i Nørager til komme til at tage sig ud.

Share.

Der er lukket for kommentarer.