Farvel til et stykke kulturhistorie i 2018: Hjedsbæk Kro, en legendes endeligt

0

Skrevet af Leo Nøhr Jespersen og Niels Nørgaard Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere
Støvring Kommune

Tirsdag d. 24. juli 2018 spiste store entreprenørmaskiner det sidste måltid serveret på den le-gendariske Hjedsbæk Kro. De gamle krobygninger blev fjernet for at give plads til nyt mo-derne boligbyggeri. Hjedsbæk Kro har fra tidligere tider haft et godt ry for sit gode køkken med specialiteter såsom æggekage, æblekage, sporvognskål og hjemmebagt rugbrød. En an-den specialitet var en malurt-bitter, som i store glas blev skænket med rund hånd.

Om kroen fortælles, at den stammede tilbage fra Chr. IV’s tid, hvor den fik sin første bevil-ling som kongelig privilegeret kro, og at selvsamme konge ofte residerede på kroen, når han var på vej fra Store Restrup eller Aalborg til en af sine elskerinder, der boede på Nørlund Slot. Det er mere en skrøne end noget, der har hold i virkeligheden. Sandsynligvis er historierne sat i verden som en slags reklame af den navnkundige krovært Sørensen og hans kone Bine.

I gamle folketællinger kan man læse, at Hjedsbæk bestod af kun 2 husstande, Hjedsbækgård og Hjedsbæk Mølle. Mølledammen ligger der stadig på den anden side af vejen. Kigger man nærmere i de gamle arkivalier kan læses, at d. 22. maj 1854 ansøgte møller Poul Jensen Aal-borg Amtsråd om bevilling til kroholdsanlæg i Hjedsbæk Mølle. Amtsrådet anbefalede an-søgningen. Poul Jensen gjorde ikke straks brug af sin tilladelse til kroholdsanlæg. Men i 1867 lånte han af sin søster, Gaardejer Paul Hansens Enke Thala Jensdatter af Gunderstrupgaard i Aars Sogn, 2500 rigsdaler. Det må anses for sandsynligt, at for det lån byggede møller Poul Jensen Hjedsbæk Kro på en nyerhvervet grund på sydsiden af Hjeds Bækken. I folketællingen fra 1870 nævnes det for første gang, at der er krodrift i Hjedsbæk. Fakta er ikke så legendarisk som historien om Chr. IV., men nok nærmere sandheden.

Krobygningen fik i første omgang en levetid på kun 70 år, idet den blev raget ned 1937. Alle-rede i foråret 1938 kunne den genopførte kro slå dørene op og invitere til fest. Denne bygning fik så en levetid på 80 år, de sidste dog kun som skyggen af sig selv.

I mange årtier havde vejen, som går tæt forbi kroen status som hovedvej 13. Rigtig mange var de vejfarende, som i årenes løb har holdt en pause for at besøge Hjedsbæk Kro. Især blev det et yndet mødested for lastbilchauffører.

Da vejen, som går tæt forbi kroen, først i 1970’erne mistede sin status som hovedvej 13, blev der mere stille på Hjedsbæk Kro. De sidste år af kroens liv var det de lokale borgere og for-eninger, der var kroens kunder. For en del år siden kunne økonomien ikke hænge sammen, og kroen lukkede definitivt.

FOTO: Den oprindelige Hjedsbæk Kro ca. 1925

Share.

Der er lukket for kommentarer.