Job- og uddannelsesnøglen fundet i Rebild Kommune: 2 + 2 = 5 – eller mere endnu..!

0

– Der er et stort potentiale i, at virksomheder, de faglige organisationer, andre interesseorganisationer og kommunen samarbejder på nye måder, fastslår Allan Busk, formand for Rebild Byråds arbejdsmarkedsudvalg. – – Vi udvekslede og udviklede forleden i fællesskab flere idéer og initiativer, der kan styrke samarbejdet, fortæller han.

Hvis det lykkes at udbygge samarbejdet, vil regnestykket 2+2=4 med andre ord kunne udbygges til 2+2=5, – eller mere!!

Allan Busk hentyder til at positivt fællesmøde, hvor han forleden bød velkommen til dialog mellem Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, Arbejdsmarkedsudvalget, ledere fra kommunens arbejdsmarkedsområde, erhvervsudviklingsrådet og repræsentanter fra lokale virksomheder. 

Samarbejde om fortsat vækst   ivrig debat peger fremad!

Overskriften på mødet var fælles dialog om, hvordan de nævnte parter sammen sikrer en fortsat vækst i kommunen.

Der var en ivrig debat, som gav konkrete og kreative indspark til, hvordan alle gode kræfter kan samles og gøre en forskel.

Fra alle sider i salen blev der efterspurgt mere samarbejde omkring at give børn, unge og forældre indsigt i alle de attraktive jobs og muligheder, der findes i Rebild Kommune. 

Et stort ønske om flere unge i erhvervsuddannelse

Debatten afspejlede behovet for at flere unge får interesse for at vælge en erhvervsuddannelse.

De deltagende virksomheder bød ind med flere nye og spændende initiativer, som kan være med til at støtte de unges valg.

Det gælder fx et intensiveret samarbejde med kommunens skoler helt ned i mellemtrinene. Direktør Henrik Hagens fra Hagens Fjedre fremførte, at han ser flere muligheder for at komme tættere på de unge:

– Et eksempel på noget, der virker i virkeligheden, er virksomheder der adopterer klasser i folkeskolen, og vi skal også se på de nye muligheder i forbindelse med, at der er indført praksisfag i folkeskolen.

Hvordan skaffer vi medarbejdere nok..?

Produktionschef Palle Birk fra Liftup, som arbejder med vældfærdsteknologi, kom på mødet med et oplæg omkring rekruttering af arbejdskraft. Oplægget  åbnede op for debatten omkring, hvordan man sammen kan sikre den arbejdskraft, der er behov for. 

Palle Birk gav konkrete eksempler på, hvordan Liftup samarbejder med Jobcenter Rebild omkring EGU elever, ansættelse af borgere i fleksjob og at stille virksomheden til rådighed for forskellige praktikker.

– Vi havde en ung mand, som var i et EGU forløb her på Liftup, og som efter endt forløb var klar til en erhvervsfaglig uddannelse som industrioperatør. Vi havde ikke alle forudsætninger for at kunne tilbyde ham et uddannelsesforløb som industrioperatør. Men ved at gå sammen andre virksomheder i byen, i dette tilfælde Hagens Fjedre, blev det muligt at tilbyde den unge mand et uddannelsesforløb.

Håndslag på øget konstakt

Pallke Birk understregede ligeledes, at der i samarbejdet med Jobcentret oftest er tale om en ”win-win situation”: Forudsætningen for det gode samarbejde er en løbende og tæt dialog omkring de konkrete samarbejder mellem jobcentret og de lokale virksomheder. 

Der blev derfor givet håndslag på at styrke kontakten.

Udvalgsformand Allan Busk konkluderede på baggrund af dagens debat: – Vi har i dag set og hørt, at der er et stort potentiale i, at virksomheder, de faglige organisationer, andre interesseorganisationer og kommunen samarbejder på nye måder; vi har fået udvekslet og udviklet flere idéer og initiativer, som kan styrke samarbejdet og dermed være med til at sikre, at Rebild Kommune fortsat er i vækst. Nu skal vi sætte handling bag ordene.

Share.

Der er lukket for kommentarer.