Kan vi også drikke vores grundvand i fremtiden..? – debat i Rebildcentret

0

Lokalafdelingen af Danmarks Nasturfredningsforening (DN) i Rebild Kommune inviterer alle interesserede til at møde Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident Maria Reumert Gjerding i Rebildcentret i Rebildcentret onsdag aften den 31. oktober. Hun byder op til en debat om beskyttelse af vores grund- og drikkevand. Vandværkerne i kommunen og landbrugets organisationer er specielt inviteret til arrangementet.

Forud for mødet siger Maria Reumert Gjerding: – Drikkevandet er danskernes fælles naturressource. Det er ultimativt den vigtigste naturressource i verden, og vi er forvænt med en meget høj kvalitet og en meget lav pris. Sådan skal det også være fremover. Vi skal ikke til at rense os ud af forurenet drikkevand. Det er en meningsløs forvaltning af den dyrebare ressource, som vi har i vores grundvand.
Med de gifte, der allerede i dag findes i vores grundvand, får vi en forsmag på, hvor dyrt det er, hver gang forurening skal afværges, en boring skal lukkes, eller en ny boring skal etableres. Hvis vi kommer i en situation, hvor dansk drikkevand skal renses, bliver det svimlende dyrt, og det ændrer hele vores lokale vandforsyningsstruktur, hvis vi skal have centrale værker, som skal indkøbe og drive filtre og rensning, og der samtidig skal lægges rør til forsyningen. Det er en kæmpe regning, der her udskrives til danskerne. Hvem giver danskerne erstatning for forgiftningen af vores rene grundvand?
Løsningerne er ligetil. Vi skal have sprøjtefri arealer omkring vores drikkevandsboringer og vores indvindingsopland. Vi er villige til at kompensere landmændene, selvom det er det omvendte af forureneren-betaler-princippet. Her er det danskerne, der betaler forureneren. Men så længe vores myndigheder godkender sprøjtegifte, som udvaskes, er vi nødt til at kompensere landmændene, når vi forbyder dem at bruge de gifte.

Aktuelt lokalt og globalt

Beskyttelse af grundvandet bliver højaktuelt både globalt, på landsplan og lokalt. DN Rebild er med i Rebild Kommunes koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, men arbejder desuden for rent grundvand på andre fronter bl.a. i gruppen VÆRN OM VAND, som kæmper mod udvidelse af råstofgraven i Siem Skov – netop for at undgå forurening af grundvandet.
Bestyrelsen for DN Rebild har gennem flere år bekymret sig om jordforureningen på Rytters Plads i Skørping, som DN fastholder truer vandforsyningen til byens borgere.
– Det rygtes, at der snart skal bygges boliger og en dagligvarebutik på den stærkt forurenede grund, og det har fået de frivillige natur- og miljøbeskyttere op på barrikaderne, konstaterer DN Rebild.
Et fagligt notat udarbejdet af foreningens ekspert på området, Walter Brüsch er sendt til Rebild Kommune og Region Nordjylland med en appel om, at de ansvarlige myndigheder snarest gennemfører en ny kortlægning af forureningen med efterfølgende oprensning af grunden.
Den lokale grundvandsproblematik vil blive drøftet ved mødet i Rebildcentret den 31. oktober.
Herefter vil DN Rebild orientere om arbejdsopgaverne i det forgangne år og opfordre de tilstedeværende til at bidrage med forslag til nye aktiviteter og desuden til at prøve kræfter med DN-lokalafdelingens bestyrelsesarbejde.

Share.

Der er lukket for kommentarer.