Kom og hør om ”OVERMOD” – privat opsparing som forsvandt ud i den blå luft

0

De seneste år har de danske banker og sparekasser været i skudlinjen – først finanskrisen og senest afsløringerne om hvidvask af milliarder. Torsdag aften den 22. november – altså i denne uge – får BOGBY9520 i Skørping besøg af Kristian Andersen, formand for GarantLøkken, som helt inde fra ”maskinrummet” fortæller om den lille, solide Løkken Sparekasse, der pludselig kollapsede. Det fik betydning for mange mennesker, som havde placeret deres pensionsopsparing i garantbeviser: Pengene var væk..!

Den nye bog ”Overmod – Løkken Sparekasses kollaps” giver et samlet overblik over det menneskelige, økonomiske og juridiske drama før, under og efter sammenbruddet i den lille sparekasse, der ville være stor
Pensionisters reserver, børneopsparinger, penge til at bygge hus for. Formuer forsvandt i den blå luft over Vesterhavet, da Løkken Sparekasse gik fallit og bragte den globale finanskrise helt ind i tusinder af familiers hjem.

Kom helt tæt på de
menneskelige konsekvenser

I september 2008 kaldte medarbejdere Løkken Sparekasse for et af ”de mest solide pengeinstitutter i landet”. I marts 2009 blev den erklæret konkurs. Det samlede tab i kroner blev én milliard, og tabet af tillid massivt.
Garanterne alene tabte 173 millioner kroner, samfundet det firdobbelte, lokalsamfundet en stor arbejdsplads og økonomisk motor.
Hvordan kunne det gå så galt? Og hvis skyld var det?
I bogen ”Overmod”, som udkom den 5. oktober i år, gives for første gang et samlet overblik over sparekassens kollaps, tiden før og ikke mindst tiden, der fulgte. Den beskriver de mange skuffelser og frustrationer, som garanterne oplevede i deres forgæves kamp for erstatning. Et enestående juridisk kludder betød, at kernen i deres sag aldrig blev vurderet og afgjort ved en domstol.
”Overmod” er en bog om netop overmod, uduelighed og uforsigtighed. Med andre ord en bog om mangel på anstændig omgang med betroede midler.

Hasarderede udlån til
ren og skær spekulation
”Overmod” handler om en ganske almindelig sparekasse, som ville være stor. Siden 1871 havde Løkken Sparekasse løst sine lokale opgaver solidt og godt.
Men i 2005 besluttede le-delsen, at der skulle tjenes penge, – mange penge..!
Den bragte sparekassens egenkapital og garanternes indskud i spil gennem nogle store og hasarderede udlån til spekulationsforetagender. Derfor bukkede sparekassen under i 2009. Alt det fortæller bogens første del om.

Det menneskelige aspekt

Bogens anden del fortæller om det menneskelige aspekt. Dét, man gerne overser, når de mange bankkrak skildres. Gennem ni år har en garantforening forgæves søgt at redde nogle af garanternes indskud, for der er mennesker iblandt, der uden egen skyld har mistet formuer.
Bogen beskriver også, at man ikke nødvendigvis kan stole på de informationer, pengeinstitutterne sender ud gennem medierne, i egne publikationer og gennem deres medarbejdere.
Løkken Sparekasses kollaps er blevet kaldt det relativt største krak blandt de mange i finanssektoren i årene 2008-2012. Selvom bogen handler om Løkken Sparekasse, er der en række ligheder med forløbet i andre pengeinstitutters krak, så mange garanter og aktionærer kan uden tvivl nikke genkendende til bogens beskrivelser.

Ligner andre kolalps

Løkken Sparekasses kollaps er blevet kaldt det relativt største krak blandt de mange i finanssektoren i årene 2008-2012. Selvom bogen handler om Løkken Sparekasse, er der en række ligheder med forløbet i andre pengeinstitutters krak, så mange garanter og aktionærer kan uden tvivl nikke genkendende til bogens beskrivelser.

Forfatterne bag bogen

For projektgruppens medlemmer har det været magtpåliggende at få skrevet denne bog.
For det første for at kunne give alle Løkken Sparekasses kunder og garanter og ikke mindst foreningen Garantloekkens medlemmer et nøjere indblik i, hvad der præcist foregik i sparekassen i tiden op til dens kollaps og i den tid, der fulgte efter med kampen for erstatning.
For det andet er det projektgruppens håb, at bestyrelsesmedlemmer, direktører og medlemmer af repræsentantskaber i andre pengeinstitutter og virksomheder vil læse bogen og besinde sig en ekstra gang på deres ansvar og forpligtelser.
For det tredje kan bogen måske også hjælpe almindelige mennesker til at forstå, at de skal passe på, hvad de gør med deres penge, og ikke bare kan stole blindt på dét, deres pengeinstitut anbefaler dem at gøre.
”Overmod – Løkken Sparekasses Kollaps” er skrevet af: Kristian Andersen, Hans Fink, Egon Kjøller Nielsen og Peter Ussing.

Desværre super-aktuel

Sagen om Løkken Sparekasse, hvor der er rejst et erstatningskrav på 275 millioner kroner, indledes ved Vestre Landsret i januar 2019. Ifølge den fastlagte køreplan for behandling af sagen er der berammet omkring 40 retsmøder til at udrede en del af de mange spegede affærer omkring kollapset.

FOTO: Kristian
Andersen, Hans Fink, Egon Kjøller Nielsen og
Peter Ussing har i fælles-skab skrevet den tankevækkende
og gruopvækkende nye bog om, hvordan store drømme om vokseværk
kom til at ruinere masser af ganske almindelige mennesker,
som pludselig mistede deres indskud, – herunder pengene, de havde købt garantbeviser for.

Share.

Der er lukket for kommentarer.