Konflikt-snak ved generalforsamling i Socialdemokratiet Rebild Midt-Vest

0

Den manglende socialdemokratiske stillingtagen til overenskomstforhandadlingerne blev et tema, og det stod klart, at ingen i S-Midt-Vests generalforsamling ønskede politisk indblanding i de pågående forhandlinger i forligsinstitutionen, blot en klar afstandtagen til ”regeringens forvanskede opfattelse af forhandlingsbilledet”. Det budskab lovede Flemming Møller Mortensen at tage med tilbage til Christiansborg.

En god bund af stegt flæsk
Efter en bundsolid gang stegt flæsk kom formand Litha Rask ind på både det seneste stormomsuste 1. maj møde, udfordringen med at finde kandidater til kommunal- og regionsvalg, selve valgene og ikke mindst det forholdsvis gode valg for Socialdemokratiet Rebild Midt-Vest.
Gruppeformand i byrådet, Peter Hansen, udtrykte stor tilfredshed med, at der nu er fem socialdemokrater i byrådet, og der nu er én socialdemokrat i hvert udvalg. Tilfredsheden kom også frem, da han nævnte den dynamik, der er at spore i Rebild Byråd, med hele 10 nye byrødder på tværs af partiskel.
– Der bliver brug for dynamikken når der skal findes fælles fodslag i blandt andet anlægssektoren, som er virkelig udfordret på grund af befolkningstilvæksten i kommunen, konstaterede han.

Regionen er bagud…
De lokale socialdemokraters regionspolitiker Medzait Ljatifi kunne kort fortælle, at regionen som sædvamlig er 250 millioner kroner bagud fra start, og det smitter af på blandt andet den rigtig svære opgave med at få uddannet flere sundhedsmedarbejdere.
– Grunden er, at optaget til disse uddannelser styres af de stillinger, der er at få, og når der af sparehensyn lukkes flere og flere regionale afsnit, så giver det jo sig selv, hvor vi havner, konstaterede han.
Forsamlingen vedtog besty-
relsens indstilling af Thorkild Kristensen som æresmedlem, for at stille sin sindige viden til rådighed i mange år.

Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem, Tommy Lille Thorup Nielsen, da Christian Hagelskjær rykker ind på posten som kasserer.

FOTO: Thorkild Kristensen, trofast medlem og ”viden-bank”
for Socialdemokratiet Rebild Midt-Vest gennem mange år, blev ophøjet til æresmedlem.

Share.

Der er lukket for kommentarer.