Konkurrence- og forbrugerstyrelsen: Ulovligt telefonsalg gjorde aftalen ugyldig

0

GODT NYT: Der bliver stadig skrappere regler for, hvilke produkter der må sælges ved at ringe rundt til sagesløse forbrugere – mange gange ved aftensmadstid, så forstyrrelsen bliver ekstra irriterende.
Her kommer der så en god nyhed til sælger-plagede medborgere: Du er ikke nødvendigvis bundet af aftalen, selvom du har takket ja til et tilbud over telefonen. Det viser en afgørelse fra Teleankenævnet. Her hæftede forbrugeren ikke for køb af et mobilabonnement, fordi teleselskabet ikke kunne bevise, at det havde et gyldigt samtykke til at kontakte ham telefonisk, inden opkaldet fandt sted.

Skal selv have bedt om det…

Teleselskabet kunne blot fremvise et excel-ark, hvor der stod en mailadresse og telefonnummer, som ikke var forbrugerens.
Dermed hæftede forbrugeren ikke for de regninger, som teleselskabet havde sendt til ham.
– Hovedreglen er, at virksomheder ikke må ringe til dig med tilbud, medmindre du selv udtrykkeligt har bedt om at blive kontaktet, siger Susanne Aamann, forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
– Virksomheden skal kunne dokumentere, at den har indhentet et personligt samtykke fra dig. Kan den ikke det, er du som udgangspunkt ikke bundet af aftalen,fastslår hun.

Sådan er reglerne, – se selv!

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forbrugerne læse mere om reglerne for telefonsalg og om deres rettigheder, hvis de bliver ringet op af telefonsælgere uden at have givet samtykke.
– Hvis du modtager regninger for en aftale, du har indgået over telefonen, men som du mener er ugyldig, er det vigtigt, at du ikke venter for længe med at klage til virksomheden. Går der for lang tid, kan du ende med alligevel at være bundet af aftalen, fordi du har udvist passivitet, siger Susanne Aamann.
Det er ikke altid, forbrugerne selv er opmærksomme på, at de har givet deres samtykke. Det kan for eksempel være sket i forbindelse med, at de har deltaget i en konkurrence på nettet, så der er god grund til også her at læse ”dét med småt”..!.
– Nogle virksomheder bruger spørgeskemaer eller konkurrencer på nettet til at indhente samtykke til, at de må kontakte dig. Før du deltager i en konkurrence eller svarer på et spørgeskema, er det en god idé at tjekke, om du samtidig giver dit samtykke. Det skal fremgå tydeligt, før det er gyldigt, understreger Susanne Aamann.

Nogle ganske få brancher er undtaget:
Der er nogle få brancher, som er undtaget fra forbuddet mod telefonsalg. Det drejer sig om salg af for eksempel aviser og forsikringer. Hvis du vil være fri for de opkald, skal du tilmelde dig ”Robinsonlisten”.

Telefonsalg – her er reglerne:
Ifølge forbrugeraftaleloven er telefonsalg forbudt i Danmark, medmindre du selv udtrykkeligt har bedt om at blive kontaktet.
Der er nogle få undtagelser, hvor sælgeren godt må kontakte dig over telefonen for at sælge noget.
Det drejer sig om salg af:
• Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
• Bøger
• Forsikringer
• Abonnement på rednings-
tjenester og sygetransport

Hvad er ”Robinson-listen”..?

Du kan undgå de adresserede salgsreklamer og telefonopkald fra sælgere, hvis du registrerer dig på Robinsonlisten, og registreringen er gratis.
Fremgangsmåden fremgår tydeligt på webadrssen borger.dk
Du kan få hjælp i borgerservice i din bopælskommune.

Navne- og adressebeskyttede er dækket

Hvis du allerede har tilmeldt dig navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), behøver du ikke tilmelde dig Robinsonlisten. Dog skal du være opmærksom på, at firmaer, der havde dit navn og adresse inden din tilmelding, ikke får automatisk besked. Dem skal du selv kontakte.

Share.

Der er lukket for kommentarer.