KULTURKARAVANEN i Støvring med lyd, installation, sang, ballet, happening og overraskelser

0

Et overflødighedshorn af kultur-oplevelser venter tilskuere/tilhørere i Støvring fra midt på formiddagen lørdag og knapt fire timer frem.

Kultur- og Fritidsudvalgsformand Gert Fischer foretager den officielle åbning af Kulturkaravanen lørdag midt på formiddagen.

Elever fra Karensmindeskolen medvirker, med installation og kunst-happening, Rebild-versionen af Den Nordjyske Sang fremføres, balletindslagene ”Ægget” og ”Den døende Svane” fremføres, og mange andre overraskelser venter undervejs.

Det kongelige Teater/Den kongelige Ballet, Aalborg Symfoniorkester, Kunsten, alle 11 nordjyske kommuner med flere er samarbejdspartnere om at få den store kulturelle oplevelse – eller rettere ”de mange kulturelle oplevelser” – ud til alle interesserede, – ganske gratis for tilhørere og tilskuere.

Baggrund

Kulturkaravanen er et samarbejde mellem alle 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet og er en af tre store satsninger i den nordjyske kulturaftale, KulturKAN-ten, for 2017-2020.

Kulturkaravanen har til formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter i alle regionens kommuner. Den omfatter en bred vifte af kulturgenrer og involverer såvel sto-re regionale og statslige kulturinstitutioner og aktører som lokale kunstnere og kulturskoler, biblioteker, lokalmiljøer m.v. Her får borgerne mulighed for at opleve en række kulturtilbud lokalt, som man normalt skal rejse efter.

Vil levere det ypperste

I 2019 har Kulturkaravanen sat Aalborg Symfoniorkester, Kunsten og Den Kongelige Ballet i stævne for at skabe det kunstneriske indhold, der skal rundt til alle nordjyske kommuner.

Aalborg Symfoniorkester, Kunsten og Den Kongelige Balle: Til dette års karavane er der indgået et samarbejde med tre markante kulturinstitutioner. De tre institutioner er valgt ud fra et ønske om at levere det ypperste kunst til de nordjyske borgere. De repræsenterer hver især noget særligt indenfor deres genre og har store visioner for, hvad de selv vil med kunsten og udviklingen deraf. 

Alle tre kunstarter hviler på gamle traditioner, konven-tioner og normer, som de tre institutioner både arbejder for at bevare, samtidig med, at de også gerne vil bryde rammerne for, hvad kunsten kan, og hvordan vi oplever den.

De sætter alle tre fokus på at være udviklende, nytænkende og spektakulære. De vil gøre kunst-arterne nærværende og tilgængelige, og arbejder for at åbne kunsten op for nye målgrupper. Kunsten har gjort det ved at bringe kunstværker ind i private hjem, Den Kongelige Ballet samar-bejder bl.a. med Brøndby fodboldklub, og Aalborg Symfoniorkester giver skolebørn mulighed for at lære musik via farvede plastrør.

Fornyelse med nye målgrupper

De tre institutioner har alle et ønske om at forny sig og arbejde med nye målgrupper samtidig med, at de fortsat vil fastholde og udvikle deres kunstneriske arbejde.

Kulturkaravanen vil i 2019 arbejde med ”Kulturhacking” som en metode for det kunstneriske arbej-de. Hackere var oprindeligt et positivt fænomen, som dækkede over computernørder på Massa-chusetts Institute of Technology i 1960´erne. Det var mennesker, der kunne finde kreative løsnin-ger på tekniske problemer og hvor deres praksis byggede på idéen om fri adgang til information og viden. 

Med ønsket om at skabe forandring, vil arrangørerne bruge kunsten som en hackingmetode, fordi det ofte giver et nyt perspektiv, nye tanker, ny viden, nye koblinger og giver plads til at stoppe op og lade sanser og følelser tage over. 

Kunst kan transformere og transportere os, kunst går tæt på og kunst skaber nye konstellationer og sammenhænge. Hacking kan forstås som en forstyr-relse, en infiltration, en opløsning af det eksisterende med det formål at opgradere, opkvalificere og skabe nye muligheder.

KULTURHACKING som et kunstnerisk greb

Kulturkaravanen vil bruge kulturhacking som kunstnerisk greb. Det handler om at få gjort kunst og kultur relevant og præsentere det til publikum, så det mærkes og efterlader et øjebliksbillede, der kan bo i os for evigt. 

Et overraskende møde med kunst på absolut højeste niveau efterlader som regel varige spor og kan forhåbentlig give mod på mere. De tre kunstinstitutioner kommer ud til borgerne og vil gerne videregive glæde, oplevelse, fordybelse og forståelse for kunsten.

Karavanens mission

Kulturkaravanen skal være ladet med læring, når den tager rundt i hele regionen, understreger initiativtagerne: -Vi skal ef-terlade nogle indtryk i de mennesker, vi møder på vores vej. Vi skal levere en smagsprøve på kunst i høj kvalitet og give et bud på, hvordan kunsten kan berige vores liv. Vi vil skabe nye kunst- og kulturbrugere, og give kulturinstitutionerne en mulighed for at nå ud til nye målgrupper og tiltrække et større publikum. Til sidst vil vi styrke vores målgruppers kompe-tencer til at kunne formidle deres egne kreative udfoldelser, hvad enten det er musik, sport eller billedkunst.

Share.

Der er lukket for kommentarer.