Lokale unge brugte efterårsferien i Europa-Parlamentet

0

Der er mange måder at bruge sin efterårsferie og fritid på. 14 lokale unge valgte sammen med Rebild Ungdomsskole at fokusere på fremtiden i Europa ved deltagelse på European Youth Seminar 2018 i Europa-Parlamentet i Bruxelles.

”Hvordan forbedrer vi vilkårene for fremtidens klima ved i højere grad at benytte upcycling af tidligere anvendte materialer? ”
Sådan lød en af de store opgaver, de unge danskere blev stillet over for sammen med unge fra Frankrig og Estland. Det hele foregik som et rollespil på engelsk. De unge fra Rebild var blevet inviteret af parlamentes besøgstjeneste og drog afsted sammen med unge fra Mariagerfjord, Frederikshavn og Læsø.
Til at deltage i debatten og lytte til de unges løsningsforslag var blandt andre det engelske paralamentsmedlem, Sep Dance, som står til at skulle forlade Bruxelles som en konsekvens af briternes farvel til EU: ”Brexit”

Grundig forberedelse

Netop briternes beslutning om at udtræde af samarbejdet har også spillet en rolle i de unges forberedelse til turen til Bruxelles, da de inden efterårsferien har mødtes til oplæg omkring ”Brexit” og haft kandidater til det forestående EU-valg i foråret til debataften.
– Efter et forløb som dette står vi med en gruppe lokale unge, som ved en hel del mere om EU, som de skal hjælpe med at sætte på dagsordenen i folkeskolerne og eksempelvis gymnasiet til foråret, når vi skal vælge danske parlamentarikere, fortæller Rasmus Rask, som er Rebild Ungdomsskoles tovholder på projektet.
– De unge har oplevet, at EU-politik fx omkring klima har stor indflydelse på deres hverdag, og så lærer de unge desuden en hel masse andet; vi har unge på 14 år, der sidder og fører internationale politiske forhandlinger om komplekse emner på engelsk, pointerer Rasmus Rask.

Nordjyske lobbyister

Under turen til Bruxelles blev der ligeledes tid til at aflægge det nordjyske europaparlamentsmedlem, Ole Christensen et besøg og se NATO’s hovedkvarter. Norddanmarks EU-kontor tog ligeledes imod de unge, og medarbejderne fortalte om, hvordan de arbejder for at varetage de nordjyske interesser i EU.

Share.

Der er lukket for kommentarer.