LYS FORUDE: Informationsmøde og stiftelse af Foreningen ”Kulturen” 11. februar

0

Efter nogle måneders dødvande og stor usikkerhed omkring fremtiden for den tværgående og udadrettede kommunikation mellem de imponderende mange aktører inden for kultur-området i Rebild Kommune, ser der nu ud til at tegne sig en løsning, – i første omgang ved stiftelse af en egentlig forening til afløsning af den lidt mere løse struktur, området har fungeret på indtil nu. En fire-personers arbejdsgruppe har arbejdet med tankerne fremtidens lokale kultursamarbejde, og indkalder nu til info-møde og stiftende generalforsamling i Foreningen ”Kulturen”.

Arbejdsgruppen bestående af Helle Jørgensen, Stubhuset, Jes Kaa Kristophersen, MusikStationen, Tina Rasmussen, Center Sundhed, Kultur og Fritid samt Henrik Bugge Mortensen, BOGBY9520, skriver i indkaldelsen til alle interesserede kulturfolk:

Som du sikkert har hørt eller læst, er bladet ”Kulturen” i krise – et blad der i mere end 20 år har været den samlende ramme om kulturlivet og de mange aktiviteter, som vores område byder på.
Rebild Kommune har fjernet kr. 100.000 i tilskud til bladet, hvilket gør at økonomien ikke hænger sammen i den nuværende form med en webside og fire årlige udgivelser.

Hvad gør vi…?

Med deltagelse af mange af de bidragydere, der bruger ”Kulturen”, er der allerede blevet afholdt flere møder, hvor det overordnede spørgsmål har været: Hvad gør vi for at bevare ”Kulturen” som formidlingsværktøj for egnens foreninger?
For alle er enige om, at ”Kulturen” skal fortsætte og videreudvikles, da det er en vigtig og indarbejdet del af kulturlivet for både små og store kulturaktører og foreninger.
For at undersøge mulighederne for økonomisk og indholdsmæssigt at stable en ny udgave af ”Kulturen” på benene er der blevet nedsat en arbejdsgruppe. Den har de seneste måneder arbejdet på en løsning, både når det gælder hjemmeside samt trykt og online version af ”Kulturen” i ny indpakning.

– Der er altså et konkret tilbud til, hvordan ”Kulturen” kan videreføres, men arbejdsgruppen er også stødt på flere spørgsmål og udfordringer, som skal løses før der for alvor kan trækkes i arbejdstøjet.

En egentlig
forening er nødvendig

Fra den nuværende løse struktur skal der stiftes en egentlig forening, der kan stå bag ”Kulturen”.
Flere af områdets foreninger skal som brugere bidrage til bladets økonomi, områdets erhvervsliv skal på banen som annoncører, for at skabe en bedre økonomi skal der etableres en ny hjemmeside m.v.
Der er med andre ord flere løse ender, som den nye forening skal tage stilling til, før arbejdet med en ny udgave af ”Kulturen” kan tage fart.
Vi håber at rigtig mange af ”Kulturens” brugere og øvrige foreninger vil møde op til den stiftende generalforsamling og orientering omkring ”Kulturen”, for der skal handles hurtigt.

Tilmelding:
Send en mail til hjo@stubhuset.dk (frist for tilbagemelding torsdag den 7. februar)

Med håbet om stort fremmøde og opbakning til fremtidens ”Kulturen”,venlig hilsen fra ”Arbejdsgruppen”

Share.

Der er lukket for kommentarer.