Museum Rebild har startet en ny spændende sæson med masser af aktiviteter

0

Museum Rebild har nu efter åbning af den nye 2018-sæson åben daglig, og ser frem til at vise de faste udstillinger om Rold Skov områdets historie, lige fra oldtid med helleristninsgstenen fra Skindbjerg, Fruerhøj stenen, der kan føres tilbage til bronzealderen, små 3000 år tilbage, – og masser af andre spændende aktiviteter.

Middelalderen er også repræsenteret med udstillingen om borgen Egholm i Skørping Holme, der eksisterede o.1330 – 1390. Endnu ses det imponerende voldsted, tæt på Lindenborg å, omgivet af voldgrave. Her har der stået et grundmuret borgtårn. Forgængeren for denne borg var en simpel borg med træbygninger og et træbygget forsvarstårn. Resterne af denne træborg blev udgravet i 1985 af Ålborg hist. Museum. Fundene fra denne udgravning kan ses på Museum Rebild sammen med store plancher der fortæller om disse borge. Ellers er museets udstillinger en bred vifte af indtryk af det liv der igennem tiden har formet sig i og omkring Rold Skov – med kulsviere, træskomænd, pottemagere, kurvebindere m.v. – rækken af små håndteringer som landbrugserhvervet kunne suppleres med. Der udstilles om skovbrugets historie – skovdistrikterne var fra midten af 1800 tallet og frem, vigtige arbejdspladser for en stor del af lokalbefolkningen. En verden omfattet af skovridere, skovfogeder skovløbere og skovarbejdere.

Museet viser deres redskaber, uniformer og andet tilbehør.

Krybskytteri og musik
af Rebildspillemændene
Der er udstilling om jagten i skovene, både den legale og den ulovlige, krybskytteriet.
Museet er kendt for sine folkemusikaktiviteter, og hver søndag spilles der op til dans i museets sal for alle interesserede, til musik af Rebildspillemændene nederste foto herover).
Folkemusikken giver også genklang i udstillingerne med historie og instrumenter med tilknytning til nordjyske spillemænd.

Særudstillinger
Museet viser flere særudstillinger. I salen den store plancheudstilling med udvandrerhistorier fra Himmerland- der dog ikke vises om søndagen, hvor der er dans i salen, men på alle hverdage. Fræerudstillingen har ligeledes fået et supplement, nemlig ”livet i Fræer”. Udstillingen består af 75 portrætfotos, taget af Niels Erichsen i 1954. Nu er der suppleret med fotoserier, der fortælle om livet i Fræer, i sorg og glæde – foreningerne – håndværk m.v. Alt i alt et enestående dokument på forholdene i et lille landsogn anno 1954. Museet har i år valgt at lave ekstra fokus på et af Rold skov områdets gamle håndværk, nemlig pottemagerriet. Fra slutningen af 1700 tallet og frem til tiden omkring år 1900- var dette håndværk udbredt, med udøvere i en række af landsbyerne nord, øst og syd for skoven. Der produceredes brugslertøj, som solgtes rundt om på markeder eller pottemagerne kørte rundt og solgte direkte til kunderne. I 1837 opregnedes der 37 pottemagere i området, med en produktion på ca 60.000 stk lertøj. Erhvervet ebbede ud omkring 1900. Familien Lind videreførte erhvervet i form af Skørping lervarefabrik, der lukkede 1939. I udstillingen vises der et bredt udsnit af de typer lertøj der blev producereret. Der fortælles historier om pottemagere fra Asp, Skørping og Ejstrup Skovsteder. Udstillingen er suppleret med keramik fra to mere nutidige pottemagere, nemlig Chris Moes ( 1914-1998) og Viggo Kyhn (1923-1989).

Se mere om museet
og åbningstider på
www.spillemandsmuseet.dk

FOTO: Niels Jørn Østergaard
viser et eksempel på lokalt pottemageri i svundne tider.

Share.

Der er lukket for kommentarer.