MUSEUM REBILD: Imponerende frivillig indsats har ændret røde tal til sorte

0

”Et museum med overskud”.
Sådan kan overskriften nu passende være for Museum Rebild – også kendt som Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet, hvor der gennem mange år har været overskud af engagement, sammenhold og frivillig indsats.- Nu gælder overskuddet også på den økonomiske front, hvor der i 2017 for første gang i en del år var overskud på driften.

Det var en glad formand for museet, Arnt Johansen, der i sin beretning på generalforsamlingen forleden kunne konstatere, at overskuddet i høj grad er fremkommet ved en ekstraordinær indsats fra de mange frivillige.
Ikke mindst overskuddet i museets café bygger på, at frivillige har overtaget en større del af driften fra det lønnede personale.

Omkring 100 frivilige
bag et mylder af aktiviteter
Også på aktivitetssiden har Museum Rebilds omkring 100 frivillige ydet et væsentligt bidrag.
Hver søndag året rundt er der dans, og i juli er der spillemandskomsammen, ofte udendørs.
De faste ting suppleres af et mylder af små og større aktiviteter: Majstangsfest, husflidsdage med gamle håndværk gennem hele juli, spillemandstræf også i juli, åbne dage på det gamle savværk i Vedsted Skovhus, julemarked og – som noget nyt – Gammel Jul i Rebild. Desuden udfører museumsinspektør Niels Jørn Østergaard og en stab af frivillige et stort arbejde med registrering af nye effekter, digitalisering af gammel dansk spillemandsmusik og ikke mindst nye udstillinger.
Året rundt er der således liv i og omkring den gamle museumsbygning.

Nyt udvandrermuseum
er på tegnebrættet
Træerne vokser dog ikke ind i himmelen: Som andre museer har Museum Rebild svært ved at få besøgstallet til at vokse i takt med det stigende aktivitetsniveau. Derfor arbejder museet sammen med Rebildselskabet og Rold Skov Natur- og Kulturcenter på at skaffe penge til en helt ny bygning, der skal formidle udvandringen fra Danmark til Amerika i 1800- og 1900-tallet og sætte den i sammenhæng med datidens fattigdom og nutidens mange eksempler på emigrationsbølger fra fattige til rige lande.
Forventningen er, at et nyt og moderne museum, hvor der stadig er plads til dans, musik og lokal kulturhi-
storie, vil kunne tiltrække mange flere gæster.

Spændende arbejde med
udvandring fra Himmerland
I forbindelse med planerne er der også ved at blive opbygget en ny gruppe frivillige med fokus på udvandringen fra Himmerland til Amerika.
– Uden frivillige ildsjæle går det nemlig ikke at drive et lille museum i dagens Danmark. Men med mange og engagerede frivillige, som i Rebild, går det godt, konstaterer formand Arnt Johansen.

FOTO: Billedet viser en situation fra husflidsdagene, som er et tilbud til publikum i hele juli: Hyggeligt at prøve de gamle sysler og håndværk, fx som her: Rebslagning!

Share.

Der er lukket for kommentarer.