Naturvandring for hele familien i bidende forårskulde

0

Agrinord inviterede 17.marts som et led i Klima Rebidl 2018 til besigtigelse af naturarealerne ved Rebildcentret, Gravlev for at demonstrere landbrugets indsats for en lysåben natur med biodiversitet. Naturkonsulent Linda Udklit redegjorde for muligheder og fordele ved naturpleje med husdyr. Natur-og kulturplejer Andreas Lomborg anskueliggjorde indsatsen fra sine 1000 moderfår og 50 dexterkreaturer, og hvordan han gør naturpleje til en levevej.

Naturpleje er afgørende for en god natur med biodiversitet og den øgede udlægning af natur til naturnær drift kræver pasning, så tilgroning undgås. Det er ofte til diskussion hvordan.

…guldaldermaleri
20 dyreholdere, lodsejere, naturinteresserede og en håndfuld børn mødte med ”frostforagt” op i den stive kuling på P-pladsen ved Rebildcentret.
Turen gik til toppen af bakkerne med udsyn over græsslette med enkeltstående træer og buske, som taget ud af et guldaldermaleri.

Selvsyn og debat
Der blev undervejs givet indsigt i tilskudsmulighed og de enkelte dyrs ”aftryk” og afsætning til slagtning. Dyreholderens stadige tilpasning til lodsejernes ønsker til dyrearter, græsningsperiode, muligheder for vinterfodring uden investering i byggeri, racetilpasning, tilgængelige slagterier, kødpriser, ulve og lovgivning blev meget grundigt belyst og gav værdifuld indsigt.
Rebild Kommunes mange ådale vil kalde på mere naturpleje, men hvordan?
Rold Skov vil få flere arealer med naturnær drift – rewilding eller tilpassede husdyr på udvalgte områder. Diskussionen blev godt kvalificeret af AgriNords konsulent og Andreas Lomholt.

Share.

Der er lukket for kommentarer.