Ny Generalsekretær ønsker fornyelse og bredt, lokalt samarbejde

0

Når Rebildfesten næste måned afholdes for 103. år i træk, bliver det med en ny Generalsekretær som tovholder. Lars Bisgaard er ny generalsekretær ved Rebildselskabet. Lars Bisgaard har som ambition, at Rebildfesten også i fremtiden skal være relevant for både lokalbefolkningen og gæster udefra. Derfor ønskes også et bredt, lokalt samarbejde omkring festen. Foreløbig samarbejdes der med RebildPorten – oplevelser om at forny og udvide festen i Rebild Bakker.

Lars Bisgaard tiltrådte stillingen som generalsekretær den 1. oktober 2014. Årets Rebildfest er dermed den første, hvor Lars Bisgaard er tovholder. Lars Bisgaard er dog ikke ubekendt med Rebildfesten og arbejdet i Rebildselskabet generelt. Han har gennem flere år været tilknyttet som konsulent, med ansvar for scenen og ekstern kommunikation, da han har en selvstændig kommunikationsvirksomhed. –Det er min ambition som generalsekretær, at opbygge et lokalt samarbejde, og at Rebildfesten bliver en lokal event, der vækker international genklang, udtaler Lars Bisgaard. Han vil derfor kæmpe for et øget lokalt samarbejde, samt en videreudvikling af den traditionsrige fest.

Samarbejde

Når der tales om at videreudvikle Rebildfesten, så understreger Generalsekretær Lars Bisgaard, at det er vigtigt, at det originale ikke drukner. –Vi skal bevare festens kerneværdier, som er frihed, venskabet med USA og hele det historiske aspekt omkring udvandringen og de mere end 100 år med Rebildfesten, uddyber han. –Rebildfesten skal ikke konkurrere med Nibefestivalen og de andre festivals, som er samme weekend. Vi skal ikke være en minifestival, men bevare det historiske og kerneværdierne, selvom vi ændrer på form og stil, slår Lars Bisgaard fast. Dette er en svær balancegang mellem tradition og fornyelse. Derfor glædes Lars Bisgaard over samarbejdet med RebildPorten – oplevelser. Eventkontoret har udvalgt Rebildfesten som den ene af to lokale events, som eventkoordinator Jacob Rasmussen har særligt fokus på. Den anden event, som er udvalgt til case-eksempel er MTB-cykelløbet ”12 timer i Rold Skov”. Gennem samarbejdet med RebildPorten – oplevelser håber Lars Bisgaard, at der igen kan opstå et bredt, solidt, lokalt samarbejde omkring Rebildfesten.

Nye tiltag

Samarbejdet med RebildPorten – oplevelser er endnu i sin spæde start, men Lars Bisgaard er yderst positiv og ser et stort potentiale. –Det sender et positivt signal om, at kommunen og området gerne vil de større events og gerne vil turisterne, siger Lars Bisgaard og fortsætter: -Vi har en rigtigt god ping-pong med især Jacob Rasmussen, og det er positivt at have en, der har erfaring inden for feltet (events, red.) at spille bold op af. I Rebildselskabet har man i mange år talt om fornyelse, men det er som regel endt med, at man holdt ved traditionerne. I år sker der dog noget nyt i form af et gourmet- og oplevelsesmarked, hvor der foreløbig er 10 tilmeldte boder, samt en ny Børne-Rebildfest fredag den 3. juli – dvs. dagen før selve Rebildfesten. Begge tiltag er forsøg på at skabe noget mere omkring 4. juli – det har især været efterlyst af de lokale. Lars Bisgaard ønsker også at Rebildfesten får mere at byde på – af høj kvalitet og meget gerne lokalt.

International event

Rebildfesten er en begivenhed, der møder international bevågenhed. Lars Bisgaard vurderer, at mange kommuner er misundelige over, at man i Rebild Kommune har en event, der år efter år kan samle så mange kendte talere og øvrige aktører – endda ganske gratis – og ligeledes én gang årligt modtager en speciel hilsen fra USA’s præsident, som ved Rebildfesten læses op af den amerikanske ambassadør. Derudover anslår Rebildselskabet, at der hvert år kommer mellem 25-50 amerikanere til Danmark udelukkende for at deltage i Rebildfesten. Men udover berømte talere, amerikanere og faste gæster fra fx Skagen, Herning m.v., håber Lars Bisgaard, at de nye tiltag omkring Rebildfesten atter vil gøre begivenheden attraktiv for lokalbefolkningen. –Alle er velkomne! siger Lars Bisgaard, som afslutning på interviewet.

Lars Bisgaard

Lars Bisgaard

Share.

Der er lukket for kommentarer.