Ny præst til to aktive kirker

0

Før pinse skrev Vores Avis, at Astrup og Rostrup kirker skal have ny præst, og som lovet bringer vi her mere om præste-skiftet. Sognepræst Jane Jelsbak har opsagt sin stilling ved Astrup og Rostrup kirker med virkning fra den 1. juni. De to menighedsråd arbejder for øjeblikket på at finde hendes afløser. På trods af, at man vil stå uden egen sognepræst i en kortere periode, afholdes der gudstjenester og bydes på både koncert og revy hen over sommeren.

Jane Jelsbak har været en både dygtig og vellidt præst i både Astrup kirke og Rostrup kirke. Alligevel har hun nu opsagt sin stilling som sognepræst ved de to kirker. Jane Jelsbak har i stedet fået nyt arbejde i Gug. Ikke som præst ved Gug kirke, men som kirke- og kulturmedarbejder. Jane Jelsbak forklarer selv, at hun har valgt at søge denne stilling, da den harmonerer bedre med familielivet og samtidig giver hende mulighed for at bruge det meste af sin tid på at formidle kristendommen for børn og unge. Som kirke- og kulturmedarbejder skal Jane Jelsbak blandt andet forestå konfirmandundervisningen i samarbejde med præsterne i Sønder Tranders Sogn og varetage diakonale opgaver.

Afsked ved pinsefrokost

Jane Jelsbak holdt sin sidste gudstjeneste 2. pinsedag, hvor gudstjenesten fandt sted i præstegårdshaven i Astrup. Efterfølgende var de to menighedsråd fra Astrup og Rostrup værter ved en pinsefrokost samme sted. Menighedsrådene har siden et fælles møde mandag den 23. marts forberedt sig på afskeden med Jane Jelsbak og på at finde en ny præst til embedet. Stillingsopslaget blev offentliggjort den 14. april og ansøgningsfristen udløb mandag den 4. maj. Tilbage er at finde den bedste kandidat. Menighedsrådene håber, at den nye præst ved Astrup og Rostrup kirker kan tiltræde allerede onsdag den 1. juli.

Koncert og revy

På trods af, at kirkerne i en periode vil stå uden egen præst, er der masser af aktiviteter på programmet. Således indbydes der torsdag den 11. juni til koncert i Rostrup kirke. Koncerten er med Ann-Mette Elten, der nok bedst er kendt fra bandet ”På Slaget 12”. Som barn var Ann-Mette Elten korsanger hos Frelsens Hær i Aalborg. Siden er hun flyttet til Aarhus og har sangmæssigt et bredt repertoire, blandt andet klassikere fra Giro 413, Kai Normann Andersen-sange, danske salmer og klassiske arier. Til koncerten i Rostrup kirke vil Ann-Mette Elten være ledsaget af guitarist Niels Kirkegaard. Nogle dage senere, fredag den 19. juni, inviterer Astrup menighedsråd til revy på Astrup Specialskole. Revyen har fået navnet Knirkerevyen og kaster sig hovedsageligt over kirkelige temaer. Komikken leveres af Sven Wortmann, Thomas Biehl og Henrik Vestergaard. Endelig vil der også blive afholdt gudstjenester i kirkerne hen over sommeren. Man kan holde sig orienteret om hvor og hvornår via kirkernes hjemmesider.

Share.

Der er lukket for kommentarer.