Nyt hold i spidsen for Skørping Idrætscenter

0

IF Frem Skørping søger 3-5 nye medlemmer til bestyrelsen for Skørping Idrætscenter.
Der skal sættes et nyt hold til at lede og udvikle det fine Idrætsanlæg, som vi har og er stolte af her i Skørping. Vi opfordrer interesserede Frem-medlemmer til at ”melde sig på banen”

Den årlige generalforsamling i Skørping Idrætscenter (SIC) blev afholdt søndag d. 17/3.
Formand Erik Dalsgaard beskrev i sin årsrapport, at situationen i SIC er meget stabil med en velfungerende virksomhed, som er udviklet meget gennem årene.
I 2017 blev der oprettet et samarbejdsudvalg mellem SIC og Idrætsforeningen Frem Skørping med det formål at skabe et tættere samarbejde mellem SIC og Idrætsforeningen, primært på baggrund af IF Frems anstrengte økonomi ved indgangen til 2017.

Fornyelse i bestyrelsen
Nu hvor IF Frems økonomi er bragt på fode igen, og SIC er velfungerende og stabilt ”kørende”, udtrykte SIC`s bestyrelse på generalforsamlingen ønske om fornyelse i bestyrelsen. SIC´s bestyrelse har været uændret gennem adskillige år, og formanden og nogle af bestyrelsesmedlemmerne ønsker nu at fratræde for at lade fornyede kræfter komme til.
På baggrund af dette ønske kunne det årlige valg ikke gennemføres på generalforsamlingen, og det blev besluttet at henlægge valget af en ny bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling.

3-5 nye
medlemmer søges
Samtlige bestyrelsesmedlemmer sidder på mandat fra Idrætsforeningen Frem Skørping, og SIC`s afgående bestyrelse overdrager dermed til Frem at finde 3-5 nye medlemmer til SIC`s bestyrelse.
Disse kommer da på valg ved den ekstraordinære generalforsamling, der bliver indkaldt snarest.
Frems repræsentanter ved generalforsamlingen arbejder nu på at løse denne opgave.
Den nuværende bestyrelse i SIC vil stå for en smidig overgang til den nye bestyrelse med målsætningen, at vi ikke taber vigtig erfaring som den nuværende bestyrelse sidder inde med.

Vil du hjælpe?
Vil du hjælpe med at videreføre og udvikle Skørping Idrætscenter til gavn for byens og omegnens børn, unge og voksne, så tag hurtigst muligt kontakt til en af os på tlf. eller mail:
Næstformand i IF Frem, Ernst Christensen, tlf. 40595294 / 98392017
mail: ernstjensenbread@hotmail.com
Formand i Fodbold-afdelingen, Søren Bojesen, tlf. 29872787 / 98392787
mail: soerenbojesen@hotmail.com

Skørping
Idrætscenter
varetager:
– Lokaler til indendørs
sport, og omklædnings-
faciliteter.
– Tilsyn med udendørs
baner. Kridtning af
boldbaner.
– Cafeteria og køkken
funktion.
– Mødelokaler.
– Private og offentlige
fester – madservering.

Share.

Der er lukket for kommentarer.