Rebild har Nordjyllands laveste frekvens af ”udsatte børn”

0

”Udsatte børn og unge’” er børn/unge, som lever i familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at drage omsorg for dem. De er typisk sociale sager, som kræver, at lærere, socialrådgivere, kommunalforvaltninger og politikere holder et særligt vågent øje med dem.
Med ”Rebild-sagen” for godt en halv snes år siden placerede kommunen sig særdeles uheldigt i befolkningens bevidsthed, – i dag har Rebild Kommune Region Nordjyllands laveste frekvens af ”udsatte børn og unge”, fremgår det af en ny rlandsdækkende rapport finansieret af Velux Fonden og Bikuben Fonden. Kun seks andre jyske og fynske kommuner kan ”prale” af samme minimale frekvens på området.

Rapporten viser, at der er store geografiske udsving i, hvordan landets kommuner fordeler sig, når det gælder andelen af udsatte børn og unge. Rapporten har undersøgt danske børn og unges velfærd og trivsel på en lang række velfærdsområder.
Her har forskere opgjort andelen af udsatte børn og unge på kommunebasis.
På landkortet kan man se indekset for børneudsathed i den enkelte kommune. Et indeks på 0 betyder, at kommunen hører til blandt de 20 pct. mindst socioøkonomisk udsatte kommuner. Et indeks på 16 betyder omvendt, at kommunen hører til blandt de 20 pct. mest belastede kommuner.

Kommunerne er inddelt efter en skala fra 0 til 16, hvor 0 er mindst og 16 er mest socialt udsat. Indekset er baseret på fire parametre, som er forældres indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, og om barnet vokser op med en enlig forsørger.

Undersøgelsen viser bl.a.:
• At børn og unge i dag er markant mere sammen online, end de er i den virkelige verden
• At trivslen i skolen daler
• At flere skilsmissebørn har fået deleordninger
• At flere unge oplever psykisk mistrivsel
• At unge drikker mindre og er ældre, når de har sex første gang
• At de større børn og unge får for lidt søvn
• At 40 procent børn og unge med indvandrerbaggrund lever i familier, hvor ingen voksne har arbejde. Det samme gælder 8 procent af etnisk danske børn.

KORTUDSNIT: Her ses, at Rebild klart er den nordjyske kommune med den mindste andel af ”udsatte børn”. Rebild er blandt de 25 pct. mindst socioøkonomisk udsatte kommuner, mens fx Vesthimmerlands Kommune hører til blandt de 25 pct. mest belastede kommuner i Danmark.

Share.

Der er lukket for kommentarer.