Rebild kommunale dagpleje opgraderer med ICDI, -det pædagogiske grundlag

0

I løbet af 2018 har mange pædagoger, lærere og dagplejere ansat i Rebild kommune videreuddannet sig i ”Relations pædagogik”, også kaldet ICDP, som er en forkortelse for ”International Child Developement Program”. – I dagplejen har 32 dagplejere allerede afsluttet uddannelsesforløbet og et nyt hold startede op i august 2018, så alle kommunale dagplejere bliver certificerede på niveau 1 i ICDP.

Netop relations arbejdet er én af dagplejens styrker: et mindre miljø med tæt kontakt til en samspilskompetent voksen. Imidlertid er det karakteristisk, at relation sarbejdet styrkes, hvis man får konkrete redskaber og øget bevidsthed om, hvad der virker i ens daglige praksis. Det gør sig gældende for lærere og pædagoger på både skole- og småbørnsområdet. Og det gør sig måske i særlig grad gældende for dagplejere, der ikke har samme muligheder for kollegial sparring og feedback som de øvrige nævnte faggrupper

Målet er at skabe et udviklingsstøttende rum for barnets udvikling og læring ved at sikre, at samspilskvaliteten mellem børn og deres professionelle omsorgsgivere er så god som mulig. Gennem selv iagttagelse, kollegafeedback og videofeedback analyseres dagplejerens samspil med børn – og med udgangspunkt i et ressource syn (fokus på det der lykkes) skabes en øget bevidsthed i forhold til egne relations kompetencer. Samtidig giver en øget bevidsthed om, hvad man som dagplejer skal gøre mere af i relations arbejdet for at få flere ”stjernestunder” sammen med børnene, øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde

Det kommer barnet til gode, at den voksne observerer på sig selv og finder ud af “hvilke børn kan jeg se er trygge i relationen med mig, og hvilke skal jeg måske være lidt nysgerrige på at justere mig til på en anden måde”. Den gode og nære relation er helt afgørende for at barnet kan udforske og lære af sine omgivelser.

Selvobservationerne kommer samtidigt dagplejeren til gode, da hun ved at se sig selv på video sammen med sine kolleger får ord på det professionelle stykke arbejde som hun og kollegerne udøver i hverdagen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.