Boligejerne fortjener et godt energimærke

0

Regeringen har taget initiativ til et nyt energimærke til boligejerne. Dansk Byggeri ser det som et godt første skridt på vejen, men mener at energimærket også bør oplyse om, hvordan de energivenlige løsninger kan gavne indeklimaet og komforten i boligerne.
Med en ny initiativplan for ”En mere robust energimærkning af bygninger” lægger regeringen op til at styrke energimærket, så ordningen i højere grad får boligejerne til at gøre deres huse og lejligheder mere energivenlige.

– I initiativet for et bedre energimærke understreger regeringen, at energimærket er et af de vigtigste værktøjer til at sikre mere energieffektive bygninger. Det er Dansk Byggeri enig i. Der er behov for et bedre energimærke, så danske boligejere kan få hjælp til at gå i gang med forbedringer, der sparer på energien, siger energipolitisk chef Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri.

Færre fejl og
lettere at forstå
Regeringen lægger op til, at der fremover skal være færre fejl i energimærkerne. Blandt andet via en digital, automatisk kontrol af de indtastninger, der bliver lavet. Og så skal energimærket være lettere at forstå og kunne omsættes direkte til handling.
Mærket skal fortælle om
fordelene ved energirenovering
– Det er positivt, at regeringen har lyttet til blandt andet Dansk Byggeri og lægger op til en mere interaktiv formidling af energimærket. Det gør det nemmere for boligejerne at bringe energiforbruget ned.
– Men vi håber, at man vil udbygge energimærket, så der fremover også vil blive lagt vægt på de fordele, energirenovering kan føre til for indeklimaet og komforten i boligen. Det bliver desværre ikke fremhævet i initiativplanen, siger Camilla Damsø Pedersen.

Mere energi-
effektive boliger
Energimærkning af nye bygninger skal ifølge udspillet være med til at fremme ambitionen om energineutrale bygninger. Det er et led i den grønne omstilling hen mod et samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050, som samtlige politiske partier blev enige om med energiaftalen fra juni.

Fortsat brug for indsats
for energibesparelser
– Et bedre energimærke er et fornuftigt og naturligt skridt mod mere energieffektive bygninger i 2050. Men initiativet kan ikke stå alene, og der er fortsat brug for en stærk indsats for energibesparelser målrettet bygninger.
Dansk Byggeri håber, at Folketingets partier vil sætte emnet højere på dagsorden, når der skal forhandles en klimaindsats på plads, siger erhvervspolitisk chef Camilla Damsø Pedersen, Dansk Byggeri.
FAKTA om Dansk Byggeri
Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 5.700 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt, og dækker alle led i byggeprocessen.
Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Share.

Der er lukket for kommentarer.