Rebild Kommune får for første gang en egentlig arbejdsmarkedspolitik

0

I foråret 2018 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at der skulle udarbejdes en politik for arbejdsmarkedsområdet. Sådan en har Rebild Kommune ikke haft tidligere. Byrådet har nu nikket til politikken, der sætter fælles retning for beskæftigelsesområdet.

Politikken er blevet til i et samarbejde mellem udvalget, det lokale arbejdsmarkedsråd, forvaltningen og brugerne. Brugerne er blevet hørt og inddraget via fokusgruppeinterviews og interviews med enkeltpersoner.

Politisk fingeraftryk

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Allan Busk hilser den nye politik velkommen.

– Beskæftigelsesområdet er i høj grad lovreguleret. 

– Derfor er der mange, der fejlagtigt tror, at der ikke eksisterer et såkaldt politisk råderum på området. 

– Men det er der, og derfor giver det rigtig god mening, at vi politikere har været med i hele processen med at prioritere og udstikke de overordnede linjer for kommunes arbejdsmarkedspolitik, noterer Allan Busk med tilfredshed efter forløbet, som

Arbejdsmarkedspolitikkens 

tre lokale fokusområder

Arbejdsmarkedsudvalget har valgt de tre områder, som spiller en særlig rolle i politikken.

Der første tema er: Investering i fremtiden. 

Det handler om at hjælpe ledige borgere ind i arbejdsfællesskabet. 

Det gælder også om at forebygge, at de borgere, som tilbydes hjælp og afklaring, ikke fanges i unødigt lange forløb. 

For borgere i arbejde gælder, at de løbende opkvalificeres, så de ikke sakker bagud i forhold til udviklingen eller slides ned.

Det andet tema hedder: Koncentreret indsats – der hvor vi gør størst forskel. 

Det betyder, at borgerne skal tilbydes de indsatser, der virker. De, der har brug for det, skal have tilbudt håndholdt hjælp.

Det tredje tema lyder: Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænsen. 

I Rebild Kommune bor der mange pendlere, og derfor er det oplagt, at forvaltningen er dygtige til at arbejde på tværs, og at borgerne er mobile.

Fra politik til handling

Arbejdsmarkedspolitikken bliver omsat til handling ved hjælp af årlige beskæftigelsesplaner og en centerkontrakt. Udvalget følger op på de årlige beskæftigelsesplaner, og hvert kvartal er der fokus på udvalgte områder.

Share.

Der er lukket for kommentarer.