Rent vand nu og i fremtiden: Vandværksfællesskab i Rebild-området

0

Vandværkerne i Rebild kommune får nu tilbuddet om at deltage i et samarbejde, hvor formålet først og fremmest er at sikre godt og rent vand til kommunens indbyggere.

I samarbejde med Rebild Vandråd har en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter for seks vandværker, arbejdet med at udforme visioner og rammer for et kommende samarbejde mellem de almene vandværker.

Gruppen håber, at Rebild Kommunes vandværker vil vurdere samarbejdet og formålet så attraktivt, at alle frivilligt vil tilmelde sig fællesskabet.

Kommunen som medspiller

Også repræsentanter for Rebild Kommune deltager i planlægningen, idet kommunen ser store perspektiver i, at der samarbejdes om beskyttelse af de arealer, som danner grundlag for vandforsyningen i Rebild kommune.

Regeringen har i januar 2019 indgået en aftale, som vil påbyde, at der ikke sprøjtes med pesticider i de såkaldte ”Borings Nære Beskyttelses Områder” (BNBO i daglig tale blandt dem, de der har arbejdet tæt inde på livet). BNBO er arealerne, som ligger nærmest de mange boringer, hvorfra vandet hentes op, og hvor der er størst risiko for forurening af drikkevandet. 

174 fodboldbaner

I Rebild kommune udgør de Borings Nære Beskyttelses Områder et samlet areal på cirka 174 fodboldbaner. 

60 m3 (60.000 liter) pr. indbygger hvert år

Det er blandt andet fra disse arealer, de 44 almene vandværker i Rebild Kommune årligt oppumper ca. 1,8 millioner kubikmeter vand., svarende til 60 kubikmeter pr. indbygger i kommunen, – 60.000 liter,  eller 164 liter i døgnet i gennemsnit, – hvoraf erhvervsvirksomheder m.v. naturligvis nedbringer personforbrugets gennemsnit en del.

En svær økonomisk byrde for det enkelt vandværk

Hvis det enkelte vandværk selv skal stå for den økonomiske erstatning i forbindelse med beskyttelse af de Borings Nære Beskyttelses Områder, vil det for nogle vandværker kunne løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Samarbejde må derfor være vejen frem.

Det er arbejdsgruppens tanke, at alle vandværker i kommunen solidarisk skal stå sammen om at beskytte grundvandet.  Idéen er, at det skal ske ved at danne et Andelsselskab Med Begrænset Ansvar (AMBA).  En bestyrelse skal i samarbejde med kommunen prioritere, hvilke arealer det i første omgang vil give størst værdi at beskytte.

Arbejdet kan være oplysningskampagner, men også aftaler med lodsejere om ikke at bruge pesticider på de boringsnære områder, vil komme på tale.  

Her kan der blive tale om økonomisk erstatning til ejerne.

Én for alle – alle for én

For at sikre de økonomiske udfordringer, som samlet kan løbe op i flere millioner kroner, er det gruppens oplæg, at hvert enkelt vandværk, skal indbetale et mindre beløb til samarbejdet. 

Beløbet foreslår gruppen beregnes pr. oppumpet kubikmeter vand.

Arbejdsgruppen har præsenteret det foreløbige arbejde for Rebild Vandråd, som har tilkendegivet deres fulde opbakning til idéen.

Arbejdsgruppen og Rebild kommune vil invitere alle almene vandværker til et informationsmøde, den 25. april på Suldrup Kro, her vil arbejdsgruppens tanker/arbejde blive præsenteret.

I arbejdsgruppen sidder følgende repræsentanter: Hans Jørgen Schmidt Støvring vandværk, Jan Lisberg Terndrup vandværk, Helle Jensen Aarestrup vandværk, Michael Sølgaard Guldbæk vandværk, Jesper Sørensen, Rebild Skovhuse vandværk, William Bluhme Gerding vandværk samt Mark Højfeldt og Minna Ørberg fra Rebild Kommune.

Share.

Der er lukket for kommentarer.