Robotter imod rotter

0

Manglende viden om kloakrørene gør at danske vandforsyninger må udskifte rørene lang tid før forventet. Selv en lille forbedring i rørenes levetid kan give en besparelse på et trecifret millionbeløb, og det er ambitionen i et nyt fælles forskningsprojekt fra bl.a. Aalborg Universitet (AAU), vandforsyninger og teknologivirksomheder, finansieret af Innovationsfonden.

En af de dyreste infrastrukturer i Danmark ligger nemlig under jorden. De danske vandforsyninger, som ejer og har ansvaret for kloaknetværket bruger i dag manuel TV-inspektion for at undersøge kloakrørenes tilstand.
– De nyeste computer vision- og AI-algoritmer, som vi forsker i, muliggør automatisering af komplicerede opgaver. Ud fra vores erfaring fra andre forskningsprojekter forventer vi automatisk at kunne finde fejl i kloaknetværket ud fra de sensordata, den nye robot vil levere, siger Thomas Moeslund, professor ved AAU.

Ny mulighed for overvågning

Vandforsyningerne har ikke mulighed for at overvåge alle kloakrør konstant, og det betyder, at slid og fejl på et rør ikke opdages, før det bliver meget kritisk og røret må udskiftes. Visionen er at overvågning af kloakken med robotterne sker automatisk, og at vandforsyningerne kun skal gribe ind lige inden et rør trænger til renovation eller udskiftning.

Potentiale for eksporteventyr

Målet med projektet er at automatisere hele inspektionsprocessen. Robotter skal sættes ned i kloakkerne for at opsamle data om rørene, og computeralgoritmer skal så analysere data og finde uregelmæssigheder i rørene.
Hovedmålet er at minimere vandforsyningernes udgifter til deres kloaknetværk, men derudover kan projektet også medføre et eksporteventyr for de involverede virksomheder, fordi kloaknetværk i hele verden oplever samme udfordringer som i Danmark.

Sparer buler af penge..!
– Med ASIR projektet bliver kloakken mere gennemsigtig fordi vi bruger den nyeste forskning og teknologi til at indsamle data og efterfølgende analysere disse data. Besparelsespotentialet for de danske vandforsyninger er stort. Så med tanke på at problemet er det samme i hele verden, er potentialet enormt, siger Jens Peder Kristensen, der er CEO hos TinyMobileRobots ApS.
For at målet kan opnås er det nødvendigt at gennemføre forskning og intensive test.
Med innovations Fondens investering i projektet får projektdeltagerne mulighed for at lave forskning og test, som i sidste ende skal vise, at Danmark er i den absolutte elite inden for højteknologisk produktudvikling.

Aalborg Universitet
er med helt fremme i skoene

Projektdeltagerne har stor erfaring indenfor hver deres felt og vil tilsammen sammensætte et produkt med nogle af de mest lovende teknologier der arbejdes med og forskes i.
Aalborg Universitets og Syddansk Universitets enorme erfaring og viden inden for computer-vision og robotteknologi skal hjælpe virksomhederne med at udvikle en højteknologisk løsning, som kan fungere og sælges på det kommercielle marked.

Medvirkende i projektet:

Aalborg Universitet

TinyMobileRobots

Aarhus Vand

Innovationsfonden

Syddansk Universitet

HOFOR, København

VandCenter Syd, Odense

EnviDan

FKSSlamson

Inloc Robotics

Share.

Der er lukket for kommentarer.