Rokade skaber mulighed for udvandrermuseum som har åbent hele året rundt

0

Snart kan publikum fra nær og fjern få endnu flere oplevelser i området ved Rebild Bakker.

Blokhusmuseet med blandt andet en større udvandrer- og nybyggerudstilling, flyttes til en udvidelse af Museum Rebild i eksisterende nabolokaler på Roldhøj, mens Vivian og Erik Eriksen, som i forvejen driver Top Karens Hus og Westernhuset, fremover også driver Blokhuset og får bedre plads til diverse arrangementer såsom familiefester, firmaarrangementer, outdoor-events med mere.

Blokhusmuseet ”Lincoln Log Cabin”, som i sin nuværende form blev opført i 1994 efter en brand året før, huser en fin samling af effekter fra den store udvandrer- og ny-byggertid sidst i 1800-tallet. Blandt andet en prærievogn, store rejsekufferter og deres indhold, ting fra forskelli-ge indianerkulturer samt diverse plancher, fotos, ma-lerier og lignende.

Udvidelse i nabobygning

Denne udvandrerudstilling, som de senere år kun har været åben for publikum nogle få dage om året, flyttes til bygningen Roldhøj ved siden af RebildPorten og Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet på toppen af Rebild Bakker, – i dag med det samlende navn Museum Rebild.

Der etableres en sluse mel-

lem Museum Rebild og Roldhøj, således at gæster-ne, som har betalt billet til Museum Rebild, i tilgift kan opleve den spændende udvandrerudstilling.

Mange flere events

Roldhøj ejes af  restauratørparret Vivian og Erik Eriksen, som driver Tophuset – eller Top Karens Hus, opkaldt efter Eriks Oldemor, som startede traktørstedet allerede i 1912, samtidig med at Rebildfesterne hvert år den 4. juli tog deres begyndelse.

For to år siden startede Vivian og Erik Eriksen desuden med forskellige aktiviteter i Westernhuset mellem Tophuset og Blokhusmuseet, og har siden haft masser af aktiviteter med westernhuset som omdrejningspunkt. 

Det gælder blandt andet en lang række populære ”røverlejre” for voksne, med fx røveroverfald i skoven, øksekast m.v., og i mange tilfælde spisning af ”husmandskost”, rødgrød med fløde og lignende egnstypiske ting. Mange af arrangementerne sker i samarbejde med Visit Aalborg og trækker publikum langvejs fra.

Desuden vil rokaden give mulighed for større fester lige fra familiefester til firmaarrangementer og lig-nende.

Rebildselskabet ejer bygningerne

For både Top Karens Hus, Westernhuset og Blokhusmuseet gælder, at de ejes af Rebildselskabet.

For at få kabalen til at gå op – og for at efterkomme den store efterspørgsel på spektakulære, autentiske arrangementer i historiske rammer, med fortællinger fra en svunden tid, hvor fattigdom, opfindsomhed og længsel mod ”Guds eget land”, USA, hvor gaderne efter sigende nærmest ”flød med mælk og honning”, udlejer Rebildselskabet Blokhuset til Vivian og Erik Eriksen. Her vil de nye lejere gennemføre alt lige fra familiefester til outdoor-arrangementer i lyngbakkerne og Rold Skov.

Alle glæder sig

– Vi glæder os til at komme i gang i Blokhuset, for vi mangler plads, og de 160 historiske kvadratmeter vil sætte os i stand til yderligere at medvirke til at fastholde Rebild Bakker og skovområdet omkring bakkerne som et sted, der gør området omkring den store parkeringsplads på toppen af bakkerne til det naturlige centrum for Rebild Kommune.

Anslået omkring 400.000 gæster årligt

I Museum Rebild glæder museumsinspektør Niels Jørn Østergaard og hans folk sig til at komme i gang med at indrette Roldhøj til udvandrer- og nybyggerudstilling.

Dermed skabes endnu en god grund til at tage en tur til Rebild Bakker, sådan som anslået 400.000 gæster i forvejen gør det hvert eneste år.

– Flytningen af prærievogn og alle de andre museums-effekter er i fuld gang, og går det som planlagt, vil vi være færdige i løbet af juni, fortæller Niels Jørn Østergaard.

– Vi ser frem til, at Blokhuset får nyt liv i hænderne på Vivian og Erik Eriksen, lyder det fra Lars Bisgaard, generalsekretær i Rebildselskabet.

– Det har været trist at se den fine bygning bare stod dér midt i det hele og kun blev brugt i få nogle få dage om året omkring Rebildfesterne den 4. juli. 

– Der har ikke været basis for at have museet åbent på daglig basis, det har kun været åbent for grupper. Der er så mange muligheder i det hus, og det skal vi nu have prøvet af i samarbejde med Vivian og Erik Eriksen, lyder det fra Rebildfesternes og Rebildselskabets generalsekretær Lars Bisgaard. 

Som nævnt er flytning af alle de spændende ting fra Blokhusmuseet godt i gang, men hvornår publikum kan begynde at strømme til Museum Rebilds permanent åbne udstilling vides endnu ikke.

 

FOTO: Fra venstre ses museumsinspektør Niels Jørn Østergaard, Museum Rebild (Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet), generalsekretær i Rebildselskabet Lars Bisgaard og restauratør Erik Eriksen. – Trioen er fotograferet ved hovedindgangen til Blokhusmuseet, også kaldet Dansk-Amerikansk Udvandrermuseum, genopført i 1994 efter en brand i 1993.

Bygningen kaldes også ”Lincolm Log Cabin”, opkaldt efter USA’s navnkundige præsident Abraham Lincoln. – Fra engang i juni måned vil alle de spændende effekter i modsætning til nu kunne ses året rundt på Roldhøj, som forbindes med Museum Rebild i kraft af en overdækket passage.

Museumsgæsterne får dermed ”dobbelt valuta for pengene”.

Share.

Der er lukket for kommentarer.