Sådan må du opleve ULVE og andre dyr, fugle osv i naturen

0

Det er ”ulvetider”. Flere overtræder loven, når de bevæger sig ud i naturen for at få et glimt af ulven. Friluftsrådet opfordrer derfor vore ulveinteresserede læsere til at kende reglerne i naturen og kun færdes dér, hvor det er tilladt. Både af hensyn til naturen og til de lokale beboere.

Den store medieopmærksomhed får flere til at tage på udkig efter ulve. Nogle steder tilbyder lokale turistarrangører endda ekskursioner eller såkaldt ”ulvesafari”.
Friluftsrådet oplyser gennem kampagnen ”Oplev mere – brug naturen” om reglerne for adgang i naturen.
– Der er masser af muligheder for at opleve naturen og samtidig overholde loven. Vi ved fra undersøgelser, at der er mange, som ikke er klar over, hvad de må. Derfor oplyser vi om reglerne og opfordrer til at man husker dem, når man bevæger sig rundt i naturen i håbet om at se ulve – eller andre dyr for den sags skyld, fortæller Jan Ejlsted fra Friluftsrådet.
Sådan overholder
du loven på ulvesafari:
Det er især reglerne for skov og udyrkede arealer, som folk skal kende til, når de begiver sig ud for at se ulve.
Og her skal man være opmærksom på, at reglerne er forskellige alt efter om arealet er offentligt ejet eller privatejet.
I offentligt ejede skove må man færdes døgnet rundt både på veje stier og i selve skovbunden, bortset fra haver og gårdspladser. Der er derfor rigtig gode muligheder for at komme ud i de mere afsides områder.
Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter til beboelsesbygninger.
I privatejede skove skal man blive på veje og stier, og man må være i skoven fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Cykling er kun tilladt på veje og stier, og det gælder uanset om skoven er offentlig – eller privatejet.
Hvis den private skov er under fem hektar, har ejeren dog lov til helt at forbyde offentlig adgang.
Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

På udyrkede arealer:
Udyrkede arealer er fx heder, enge, klitter inde i landet, moser og overdrev.
På offentligt ejede udyrkede arealer må man færdes til fods hele døgnet.
Er det udyrkede areal privatejet, er det tilladt at færdes til fods fra kl. 6 til solnedgang. Det er ikke tilladt at cykle, med mindre det foregår på veje og stier, uanset om arealet er offentligt eller privatejet, – men du må gerne trække med cyklen. Man må gerne færdes på indhegnede, udyrkede arealer som overdrev, ferske enge og strandenge, hvis der ikke er græssende dyr, men kun hvis der er adgang gennem låger, led og lignende.
I visse tilfælde må man også færdes på udyrkede arealer med græssende dyr, hvis der er lovlig adgang gennem låger, led mv.
Det gælder fx for mange af Naturstyrelsens arealer.
På dyrkede arealer:
Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. I praksis kan det være svært at skelne mellem eksempelvis brakmarker, enge og overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren.
Du må både gå og cykle døgnet rundt på alle veje og stier i det åbne land og du må også ride (på hest, æsel eller lignende), med mindre skiltning forbyder det.

Erhvervsmæssige ture:
Hvis der er tale om organiserede eller erhvervsmæssige ture eller færdsel i store grupper, gælder særlige regler.

Veje og stier:
Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje. Du må ride på veje og stier med mindre ejeren har skiltet imod det.
Du må ikke færdes på marker og arealer der dyrkes eller er i drift
Du må ikke gå i læhegn eller skel mellem markerne.

En ejer kan midlertidigt forbyde adgang til veje og stier i det åbne land og udyrkede arealer på dage….
… – hvor der holdes selskabsjagt (organiseret jagt med et større antal deltagere)
… – i perioden 16. maj til 15. juli fra kl 6 til kl 7, når der er bukkejagt.
… – hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde, f.eks. høst med store maskiner.

Offentligt ejede
udyrkede arealer
Du må færdes til fods på udyrkede arealer hele døgnet. Cykling er ikke tilladt, men du må gerne trække cyklen. Cykling er dog tilladt på veje og stier.
Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 50 meter til bygninger.
Du må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. I visse tilfælde er det også tilladt at færdes på indhegnede udyrkede arealer med græssende husdyr, hvis der er lovlig adgang. Det gælder fx på flere af Naturstyrelsens arealer.

Privatejede udyrkede arealer
Du må færdes til fods på udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang. Cykling er ikke tilladt, men du må gerne trække cyklen. Cykling er dog tilladt på veje og stier.

Ejeren kan forbyde adgang med skiltning, hvis:
Det i særlig grad generer privatlivets fred.
Det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området.
Der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

Friluftsrådet arbejder for, at der skal være gode adgangsforhold til naturen og oplyser om regler og muligheder. Du kan finde mere viden om reglerne i naturen, quizzer, videoer med videre på
www.oplevmere.nu

Share.

Der er lukket for kommentarer.