Seks udsolgte formiddage og lang venteliste i Kirkehøjskolen

0

”At undres…..”
Trods den vinterlige kulde var Haverslev kirke fyldt til godt og vel sidste plads onsdag i sidste uge, da højskoleformiddagen som vanligt blev indledt med en halv times morgensang og fortælling i kirken ved organist Anette Kjær.
Morgensangens omdrejningspunkt var kirkehøjskolens overordnede emne i 2018: ”At undres…”. De mange menneskers sang fyldte på skønneste vis kirkerummet og vidnede endnu en gang om, at fællessangen kan og er noget ganske særligt.

Efter formiddagskaffen lyttede de over 100 tilhørere med stor interesse til Simon Axø, som holdt et levende foredrag om ”Nysgerrighedens dannelseskraft”.
Simon Axø er højskoleforstander på Testrup højskole syd for Aarhus, og med en baggrund som cand. mag. i idéhistorie og samfundsfag blev emnet belyst med udblik til såvel filosofien som tidens aktuelle debatter om dannelse, uddannelse, videnssamfund m.m.

Noget om kraft
– religiøst eller ej…
Med afsæt i Halfdan Rasmussens sang ”Noget om kraft” udfoldede Simon Axø sine betragtninger over nysgerrigheden som et berigende eksistensvilkår og en beundringsbåret udforskning af verden. – Når vi som mennesker er nysgerrige, er vi i en bevægelse på en uselvisk og selvforglemmende måde, draget mod viden og indsigt af noget, der ligger uden for os selv, forklarede Simon Axø.
Efter foredraget fortsatte samtalen om dagens emner rundt om ved bordene blandt alle de, der havde valgt at runde dagen af med at spise frokost sammen.
Tilhørerne havde endnu en gang fået stof til eftertanke og en indirekte opfordring til at huske ind imellem at standse op, lytte, undres og betages over verden og dens sammenhænge.

Næste højskoleformiddag
Der er højskoleformiddag i Midthimmerlands kirkehøjskole igen onsdag 7. marts, denne gang i Aarestrup, hvor dagens foredragsholder er Pia Lauritzen. – Hun er blandt andet forfatter til Tænkepausebogen ”Spørgsmål”. Emnet denne dag er kort og godt ”Spørgsmål”.

Udsolgt og venteliste
– Der er udsolgt til alle årets seks højskoleformiddage her i 2018, men det er muligt at blive skrevet på venteliste, fortæller organist Anette Kjær, som er initiativtager til og leder af Midthimmerlands Kirkehøjskole, som altså nu har taget hul på sin fjerde sæson og oplever stadig større opbakning og succes.

Share.

Der er lukket for kommentarer.