Skørping – byen i skoven og hvad så? – Insekter og fugle i rundkørslen…?

0

Rebild Kommune har efterlyst idéer og forslag til en helhedsplan for Skørping, og nu er der blandt andet kommet et forslag fra Sara Frederiksen og Susanne Zimmer, henholdsvis ”almindeligt medlem” og folketingskandidat for Alternativet, – og det er da også en alternativ plan, der er tale om:

 – Rebild kommune er en klima- kommune, og derfor er det et stort skridt i den rigtige retning, at den nye børnehave i Støvring opføres som bæredygtigt byggeri, lyder det fra de to forslagsstillere, som foreslår, at Rebild Kommune fremover profilerer sig med at alt kommunalt byggeri som bæredygtigt byggeri.

– Det ville desuden være fornemt, hvis kommunen – Center Plan, Byg og Vej – også ved privat- og virksomhedsbyggeri vil inspirere og give vejledning i, hvordan bygherren kan gøre byggeriet så bæredygtigt som muligt, foreslås det.

 – Ofte vil totalbudgettet, prisen for byggeri, drift og vedligeholdelse, være på niveau med et mere ordinært byggeri, og man får “oven i handlen” et bedre indeklima, hedder det i forslag og begrundelse.

Biodiversitet og insekter

På vegne af Alternativet Rebild foreslår Sara Frederiksen og Suzsanne Zimmer, at biodiversiteten – altså antallet af fx forskellige dyre- og plantearter – fremmes i Skørping by og omegn.

– Vi har for eksempel en rundkørsel i Skørping, som henstår som en græsplæne, – som slås ofte. På samme vis har vi grønne arealer omkring plejehjem og børnehaver.

– Vi foreslår, at byrådet til en start beslutter at for eksempel halvdelen af de områder, der ikke har en direkte brugsrettet funktion, som for eksempel sportsplads, petanque baner eller stier etableres med en fauna, som tilgodeser biodiversiteten.

 – Tænk, hvis vi fik en blomstereng med træer i rundkørslen.

– Hvorfor er der ikke fyldt op med blomster, frugttræer og bærbuske ved børnehaverne? Børnene kunne spise frugt og æbler og lære, hvordan man undgår bistik, lyder spørgsmål og forslag. 

• Det ville blive et flot syn for byens indbyggere og gæster, og passe til byens brand.

• Det ville blive et fødekammer for insekter, bier, sommerfugle og fugle, hedder det.

– Hvis disse naturområder etableres klogt bliver de langt mindre vedligeholdelseskrævende, og vi ville spare CO2 udledning fra græsslåmaskiner.

– Der er med andre ord tale om et lille og billigt indgreb til stor glæde for både mennesker og natur, slutter forslagsstillerne.

 

FOTO: Susanne Zimmer (t.v.) og Sara Frederiksen er på billedet i fuld gang som frivillige under årets Klima Rebild, og nu kommer de med en række forslag til fremme af dyreliv, oplevelser, biodiversitet med videre i Skørping og øvrige områder af Rebild Kommune.

Share.

Der er lukket for kommentarer.