Spar Nord Bank: Flot halvårsresultat på 630 millioner kroner

0

Sammen med resten af Spar Nord har Spar Nord i Terndrup og Støvring opnået et resultat på 630 millioner kroner efter skat i første halvår 2018, og det er et af de bedste halvårsresultater i bankens historie. Resultatet skyldes blandt andet fortsat faldende nedskrivninger og stigende udlån.

Af det netop offentliggjorte regnskab fra Spar Nord fremgår det, at banken i første halvår 2018 kan præsentere et resultat på 630 millioner kroner efter skat svarende til en egenkapitalforrentning på 15,3 procent. Dermed blev første halvår 2018 et af de bedste halvår i Spar Nords historie.
Resultatet trækkes blandt andet op af Spar Nords salg af sin aktiepost i Valueinvest Asset Management, mens også udviklingen i samfundsøkonomien har bidraget positivt til resultatet, fortæller direktør i Spar Nord Område Rebild Lisa Kjær

– Det er særligt positivt, at udviklingen i samfundsøkonomien fortsat er opadgående, og at vores kunder oplever at få en mere og mere robust økonomi. Det smitter blandt andet af på vores forretning i form af vores nedskrivninger, som fortsat ligger på et lavt niveau, og vi kommer således ud af første halvår med nedskrivninger for samlet set 16 millioner kroner, siger hun og fortsætter:

– Dertil kommer, at vi fortsat oplever vækst i bank- og realkreditudlånet samt formidling af produkter på forsikrings- og pensionsområdet. Alt i alt betyder det, at vi kommer ud af første halvår 2018 med et resultat, som vi kan være godt tilfredse med.

I første halvår 2018 vokser Spar Nords realkreditformidling med 2,1 milliarder kroner, mens bank- og leasingudlånet vokser med 1,3 milliarder kroner. Samtidig medfører salget af Spar Nords aktiepost i Valueinvest Asset Management en indtægt på 154 millioner kroner.

2018-forventningerne fastholdes
Allerede i løbet af første kvartal 2018 blev forventningerne til hele årets resultat før nedskrivninger opjusteret ad to omgange fra niveauet 1,1 milliarder kroner til niveauet 1,3 milliarder kroner, og med det seneste kvartals udvikling og resultat ses der ingen grund til andet end at fastholde de forventninger:

– Indtægterne som følge af salget af vores aktiepost i Valueinvest Asset Management og opjusteringen af vores andel i Bankinvest er ekstraordinære, men ser vi bort fra dem, så udvikler indtægts- og omkostningssiden sig nogenlunde som ventet. Derfor fastholder vi forventningerne om et samlet resultat efter skat for hele året på 1 milliard kroner i 2018, slutter Lisa Kjær.

Share.

Der er lukket for kommentarer.