Jutlander Bank øger sit udlån markant, – og har haft et rigtig godt halvår

0

Tusindvis af nye kunder og en udlånsfremgang på 14,3 procent hjælper banken på vej til et halvårsresultat på 149 millioner kroner før skat.

”Tallene vidner om, at vores strategi virker. Det er det allermest glædelige”.
Sådan siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, om bankens halvårsrapport, der viser et resultat før og efter skat på henholdsvis 149 og 126 millioner kroner.

Siden halvåret 2017 er bankens udlån steget fra 8 til 9 milliarder kroner. Samtidig er flere end 11.000 nye kunder kommet til.
”På trods af det markant forøgede udlån ser vi ingen stigning i vores nettorenteindtægter. Det viser med al tydelighed, at vores sektor er presset af det meget lave renteniveau i disse år”, påpeger Per Sønderup og tilføjer:
”Til gengæld sikrer de mange nye kunder, som vi jo blandt andet servicerer i forbindelse med ejendomsfinansiering, pensions- og formuepleje, at vi har fremgang på vores gebyrindtægter”.
Dermed, hjulpet på vej af de positive konjunkturer i samfundet, stiger bankens nettorente- og gebyrindtægter med 19 millioner kroner til 362 millioner fra medio 2017 til medio 2018.
Som årsag til den positive udvikling i udlån og kundetilgang angiver bankens ordførende direktør Jutlander Banks strategi.

”Alle bankens medarbejdere arbejder hver eneste dag målrettet på at give vores kunder en oplevelse af, at Jutlander er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank, hvor man som kunde kan træffe sin personlige, kompetente rådgiver og få sat et møde op, når som helst det passer kunden”, siger Per Sønderup:
”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os over for dem.”
Flere medarbejdere
Men det er ikke gratis for Jutlander Bank at forfølge sin strategi.
”At være personlig og tilgængelig kræver medarbejdere af kød og blod”, konstaterer Per Sønderup. Det er en af årsagerne til, at bankens udgifter til personale og administration er steget med 18 millioner kroner til 258 millioner.

Personaleomkostningerne er dels vokset på grund af stigende udgifter til den såkaldte lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og overenskomstmæssige lønreguleringer. Dels har banken det seneste år øget antallet af medarbejdere fra 463 til 477, blandt andet til at bemande sine nyeste afdelinger i Vejle og Fredericia. De åbnede henholdsvis i maj 2017 og januar 2018.

Share.

Der er lukket for kommentarer.