Støvring Ådale tager form

0

Rebild Byråd har valgt rådgiverteamet Arkplan til at udarbejde en samlet udviklingsplan for den del af Støvring Ådale, som ligger umiddelbart øst for stationen.

I juni blev tre rådgiverteams udvalgt til at komme med hver deres bud på, hvordan byrådets vision for det meget centrale boligområde kan blive til virkelighed.
Byrådets plan er, at området skal bidrage til udviklingen af hele byen og samtidig binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring. Arkplan skal nu arbejde videre med en samlet udviklingsplan ud fra de idéer, de er blevet valgt på og med udvalgte idéer fra de to øvrige.
Borgmester Leon Sebbelin er godt tilfreds med valget af Arkplan: – Deres tanker for området er nytænkende, inspirerende og lever op til byrådets vision for området. – Jeg er sikker på, at vi får et fantastisk grundlag for det videre arbejde.

Skal ligge klar til nytår

Når den samlede udviklingsplan for området i Støvring Ådale er klar ved årets afslutning, vil det være den foreløbige kulmination på en længere proces. Den startede sidste år, da det tidligere byråd satte gang i en visionsproces for området.
Grundejerforeninger, boligforeninger, råd, handelsstandsforeningen, investorer og ejendoms-mæglere har været taget med på råd.
Herefter kom arbejdet med en udviklingsplan i udbud, og tre rådgiverteams blev som nævnt udvalgt til at komme med hver deres forslag.

Byrådsgodkendelse 28. marts

Byrådet får den samlede udviklingsplan til godkendelse om mindre end tre måneder, på mødet den 28. marts næste år. Når udviklingsplanen er godkendt, skal der laves lokalplan for området.
På http://rebild.dk/udviklingsplan kan interesserede borgere læse mere om projektet. Siden opdateres løbende, efterhånden som projektet skrider fremad.

FOTO: Fra venstre: André Hundahl Esbersen (fra LE 34) John Bo Nielsen (fra Projket Gruppen) Willy Rosseel (fra Arkplan) Poul Aas (fra Arkplan). Rådgiverteamet ”Arkplan” består af: Arkplan – Byplan og Landskabsarkitekter og underrådgivere: LE 34 PROJEKT GRUPPEN
FOTO: Allan Pinnerup

Share.

Der er lukket for kommentarer.