SYNSPUNKT: Opråb til byråds-politikerne inden budgetvedtagelse

0

Fra Brith Lund Jørgensen,
direktør for Business Park Nord i Støvring, har vi modtaget:

For et år siden var der kommunalvalg, og borgerne i Rebild Kommune fik i valgkampen ofte at vide, at de skulle huske at sætte deres kryds ”det rigtige sted”. Det er spændende om de så gjorde det, nu hvor kommunens budget for de næste par år skal vedtages i starten af næste måned.

Over hele landet står kommunerne overfor en kæmpe udfordring i forhold til deres budgetter, og der er ingen tvivl om, at det er et puslespil at få alle brikkerne til at falde på plads. I sådan en proces er det vigtigt at holde fokus på, hvor indtægterne til kommunens kasser kommer fra, og i tilfælde af besparelser på det område, så at kunne se konsekvensen og betydningen af besparelserne.

Erhvervslivet og erhvervsudviklingen er en stor indtægtskilde til kommunen, og i Business Park Nord har vi det seneste års tid set en stor interesse i kommunen samt en øget tilstrømning af virksomheder til huset.
I efteråret 2017 var det mu-
ligt for virksomhederne at flytte ind i vores hus med det samme. Nu kommer virksomhederne på venteliste. Det seneste års tid er vi vokset fra at huse 67 virksomheder til 81.

Samtidig med øget tilstrømning kan vi også mærke, at virksomhederne er i vækst. Der bliver ansat flere mennesker, og virksomhederne er innovative og tænker nye forretningsområder. Ikke kun i Business Park Nord men også virksomheder generelt i kommunen vækster og får andre behov.

Der er mange årsager til, at virksomheder vælger at bosætte sig i Business Park Nord, men den primære melding ved henvendelser er, at Rebild Kommune er blevet attraktiv efter mange gode kampagner fra det lokale erhvervskontor. Kommunen er blevet markedsført som en god og potentiel kommune at drive virksomhed i.
I Rebild kommune har vi et erhvervskontor, som igennem de seneste par år har haft meget fokus på at fremme iværksætteri.
Der er blevet motiveret til at starte egen virksomhed, og blevet sørget for gode og trygge rammer for at kunne drive virksomhed i vores kommune. I Business Park Nord har det blandt andet betydet, at vi har kunnet tiltrække iværksættere fra Aalborg, som på basis af bosætning i vores hus og opbakning fra erhvervskontoret, har fået optimale vilkår og god fremdrift i deres virksomhed.

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi i Rebild kommune har et godt sammensat erhvervskontor, som er utrolig tunet ind på erhvervsfremme for os virksomheder i Rebild kommune. Alle konsulenter på kontoret, uanset område, udviser stor entusiasme og virkelyst. Den sparring og opbakning der gives, er både hurtig og effektiv.

Business Park Nord vil gerne være aktiv og understøttende indenfor erhvervsfremme og iværksætteri i Rebild Kommune, men kun hvis kommunen vil være med som erhvervsfremmende partner.
Derfor dette opråb til jer byrådspolitikere. Besparelser på erhvervsområdet vækker bekymring, både hos Business Park Nord og de virksomheder, der holder til i vores hus. Den nære kontakt til erhvervskontoret er basis for mange af vores virksomheders virkelyst, og tilstedeværelsen af konsulenter, som specifikt afdække erhvervsområde, er nødvendigt, for at vi også fremadrettet kan være attraktive som kommune for virksomheder.

Business Park Nord vil gerne opfordre til, at eventuelle besparelser på området bliver meget små – eller helt udelades.

Share.

Der er lukket for kommentarer.